Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 1 marca 2017 r. zmienione zostaną rozkłady jazdy autobusów linii nr 12, 14 i 28. Nowe rozkłady jazdy są efektem uwag zgłaszanych przez pasażerów.

Zmiany polegają m.in. na dostosowaniu czasu przejazdu do aktualnych warunków drogowych oraz poprawy koordynacji odjazdów na wspólnym odcinku trasy.

Nowy rozkład jazdy umożliwi przesiadki z autobusów linii nr 12 do autobusów linii nr 28w kierunku pętli Mazowiecka, a w kierunku przeciwnym z autobusów linii nr 28 do autobusów linii nr 12. Rozwiązanie to ułatwi korzystanie z biletów czasowych. Dodatkowo zwiększona zostanie liczba kursów autobusów linii nr 12 dojeżdżających do pętli „Osiedle Leśne–Polana” z obecnych 23 do 35 (od poniedziałku do soboty) oraz z 19 do 25 (w niedziele i święta).

Rozkłady jazdy 

Data publikacji: 2017-02-22