Zielone światło dla Trasy Wschodniej

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla zadania „Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu”.

- Taka wiadomość oznacza zielone światło dla inwestycji. Decyzja środowiskowa umożliwia uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji , tj. pozwolenia wodno-prawnego i ZRID-u - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD.

Przypomnijmy, że od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 06.09.2016 r., wpłynęły dwa odwołania. Były one rozpatrywane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W wyniku prowadzonego postępowania GDOŚ dokonał pełnej analizy dokumentów i oceny zapisów decyzji wydanej przez RDOŚ i wezwał MZD jako inwestora do uzupełnień i wyjaśnień. Ostatecznie decyzja została utrzymana w mocy w większości zapisów. Doprecyzowane zostały jedynie zapisy dotyczące: odwodnienia, przesadzenia występującej na terenie inwestycji populacji Turzycy Loarskiej i Turzycy Piaskowej oraz sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu.    

Jeszcze dziś projektant wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. - Pozwolenie powinniśmy uzyskać do połowy maja. Po uzyskaniu tego dokumentu wystąpimy o wydanie pozwolenia na budowę, które planujemy uzyskać w III kwartale tego rokudodaje Wiewiórski.    

 

 

Data publikacji: 2017-03-29