Zgłoś uwagi

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

16 lipca 2012 r. Parafia p.w. św. Michała Archanioła i bł. ks. B. Markiewicza w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Wyjazd dzieci i młodzieży do Krynicy Morskiej - Piaski" w ramach zadania Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 2 sierpnia 2012 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19 lub mailem na adres: wzips@um.torun.pl lub m.lenkiewicz@um.torun.pl.

Data publikacji: 2012-07-24