Zgłoś usuwanie drzewa

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Zgłoś usuwanie drzewa

17 czerwca 2017 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uchwalona ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz. 1074) wprowadza m.in. szczególne reguły postępowania dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA przez właściciela nieruchomości do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego NA WYSOKOŚCI 5 cm PRZEKRACZA:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm -  w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

  • imię, nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin na przedmiotowej nieruchomości w celu ustalenia:

  • nazwy gatunku drzewa,
  • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.

 

Data publikacji: 2017-06-07