Zapłać za śmieci

Rowerem po Toruniu, rower na tle toruńskiego mostu drogowego

Dziś, 31 lipca 2013 r., mija termin pierwszej opłaty za wywóz śmieci według nowych stawek. Można to zrobić przelewem lub w kasie urzędu miasta.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ruszył 1 lipca 2013 r. Od tego czasu obowiązek ich odbioru i zagospodarowania przejęły gminy. W Toruniu system obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących je mieszkańców. Została zróżnicowana opłata dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zapewnia miasto, a zbiórka selektywna jest tańsza.

Nowe stawki obowiązują od lipca. Dlatego w tym miesiącu właściciele toruńskich nieruchomości otrzymali informację z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na  który należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów. Wysokość opłaty zależy od danych wskazanych w deklaracjach składanych do Urzędu Miasta Torunia.

Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 roku. Robi się to przelewem na wskazany rachunek bankowy albo w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b. Kasy urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Uwaga!

Jeśli ktoś do tej pory nie złożył deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, może to jeszcze zrobić. Bez żadnych konsekwencji z powodu spóźnienia. Czyste formularze deklaracji wydają i wypełnione druki przyjmują:

  • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220
  • Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Grudziądzka 126b, Poznańska 52 i Dziewulskiego 38

Druki dostępne są także na stronie torun.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Data publikacji: 2013-07-31