Zapłać za śmieci

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Dziś, 31 lipca 2013 r., mija termin pierwszej opłaty za wywóz śmieci według nowych stawek. Można to zrobić przelewem lub w kasie urzędu miasta.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ruszył 1 lipca 2013 r. Od tego czasu obowiązek ich odbioru i zagospodarowania przejęły gminy. W Toruniu system obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących je mieszkańców. Została zróżnicowana opłata dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zapewnia miasto, a zbiórka selektywna jest tańsza.

Nowe stawki obowiązują od lipca. Dlatego w tym miesiącu właściciele toruńskich nieruchomości otrzymali informację z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na  który należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów. Wysokość opłaty zależy od danych wskazanych w deklaracjach składanych do Urzędu Miasta Torunia.

Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 roku. Robi się to przelewem na wskazany rachunek bankowy albo w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b. Kasy urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Uwaga!

Jeśli ktoś do tej pory nie złożył deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, może to jeszcze zrobić. Bez żadnych konsekwencji z powodu spóźnienia. Czyste formularze deklaracji wydają i wypełnione druki przyjmują:

  • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220
  • Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Grudziądzka 126b, Poznańska 52 i Dziewulskiego 38

Druki dostępne są także na stronie torun.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Data publikacji: 2013-07-31