Zabytek Zadbany

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Trwa konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów.

Do 31 stycznia 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia w ogólnopolskim konkursie "Zabytek Zadbany", organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. 

W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie  i pałacowe),
  • Adaptacja obiektów zabytkowych,
  • Architektura i budownictwo drewniane,
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2012-2016; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku. 

Szczegółowe informacje o konkursie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/


Data publikacji: 2017-01-11