Wznowienie prac na Szymańskiego

W tym tygodniu zostaną wznowione  prace przy przebudowie ul.  Stanisława Szymańskiego w Toruniu. To jedna z ulic dojazdowych do terenów poprzemysłowych po dawnej Elanie.

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Płaskiej ruszyła pod koniec ubiegłego roku. Wykonawca prac-firma Strabag- przygotowała zaplecze budowy i wycięła drzewa kolidujące z przyszłą drogą.  W tym tygodniu rozpocznie się rozbiórka istniejącej nawierzchni. W dalszej kolejności będzie budowana  sieć wodno-kanalizacyjna. Potem powstaną elementy infrastruktury drogowej. 

W związku z rozbiórkami utrudnień w ruchu  należy się spodziewać na skrzyżowaniu ul. Szymańskiego i Marii Skłodowskiej-Curie (na wysokości ul. Bukowej). Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowego oznakowania.

Warto wiedzieć:

W sierpniu 2016 roku w tym rejonie, do ruchu została udostępniona przebudowana ulica  ul. Płaska (od wjazdu do Energotermu do skrzyżowania z ul. Twardą), która łączy się z ul. Szymańskiego.   Przebudowa ulicy Szymańskiego będzie kosztowała 4 mln zł.

Warto dodać, że dla działających na terenie Elany firm, rozbudowa ulic w tym rejonie, to duże udogodnienie. Ma ona celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i napływ inwestorów strategicznych. Jest to szansa na wzrost potencjału społeczno-gospodarczego naszego miasta, a w konsekwencji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Data publikacji: 2017-02-21