Wszyscy jesteśmy migrantami

W Muzeum Etnograficznym w Toruniu do 21 maja 2017 r. można oglądać wystawę prezentującą losy polskich emigrantów, którzy u schyłku wieku XIX wyruszyli do USA i Brazylii w poszukiwaniu lepszego jutra. Dzieje polskiego wychodźstwa osnute są na kanwie listów, które odnalezione zostały w roku 1941 przez historyka Witolda Kulę. Wybór około 30 listów jest wzbogacony unikatowymi fotografiami z archiwów amerykańskich oraz przedmiotami codziennego użytku z epoki. Fot. Małgorzata Litwin

Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami