Wspólnie dla seniorów i dużych rodzin

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Miasto wspólnie z toruńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi będzie zachęcać seniorów i duże rodziny do skorzystania z przygotowanej dla nich oferty w ramach "Programu Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń".

28 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta, Toruńskiej Rady Seniorów i przedstawicieli toruńskich spółdzielni mieszkaniowych. Rozmawiano o możliwości większego niż dotychczas zaangażowania się toruńskich spółdzielni mieszkaniowych w promowanie miejskiej oferty skierowanej do seniorów i rodzin wielodzietnych. A jest to w Toruniu spora grupa - blisko dwa tysiące rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz prawie 35 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. Właśnie z myślą o nich powstał program „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”.

Założeniem programu jest integracja międzypokoleniowa oparta na idei wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej czy tzw. banku czasu. Wszystko po to, by seniorzy i duże rodziny przełamali trudności i opór przed włączaniem się w aktywne życie swojego osiedla i miasta, mieli lepszy dostęp do informacji o dostępnej dla nich ofercie oraz skorzystali z systemu przygotowanych w tym celu zachęt. W ramach programu wydawane są Toruńska Karta Dużej Rodziny (kontynuacja) oraz Toruńska Karta Seniora, które upoważniają do zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że do tej pory zainteresowanie ofertą skierowaną do dużych rodzin i seniorów jest wciąż niezadowalające - wspólne działania promocyjne miasta i spółdzielni mieszkaniowych mogą poprawić sytuację. Przedstawiciele spółdzielni zadeklarowali, że informacje na ten temat mogą być przekazywane za pośrednictwem spółdzielczych mediów – gazet, stron internetowych czy telewizji kablowej. Zobowiązali się też do dystrybucji wśród mieszkańców ulotek i druków wniosków o wydanie Toruńskiej Karty Seniora oraz wyeksponowanie plakatów informujących o Programie i Karcie Seniora. Z kolei członkowie Toruńskiej Rady Seniorów chętnie będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych dla seniorów przez poszczególne spółdzielnie.

- Mam nadzieje, że wspólnie podejmowane wysiłki przyczynią się do poprawy efektywności podejmowanych inicjatyw oraz osiągnięcia wymiernych korzyści dla naszych mieszkańców stwierdził na zakończenie spotkania Andrzej Rakowicz, zastępca prezydenta Torunia.

Data publikacji: 2016-11-29