Wniosek o zasiłek rodzinny

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Od 2 września 2013 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy.

Torunianie pobierający świadczenia rodzinne mogą od 2 września składać wnioski o przyznanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2013 r. i obejmuje on miesiące od listopada 2013 r. do października 2014 r.

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenie rodzinne, dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40  w godz. od 07:30 do 17:00 (Dział Świadczeń Rodzinnych: parter - box nr 1 i 3, tel. 56 65 77 200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia (godz. Od 9:00 do 17:00), mieszczących się przy ulicach:  

  • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. 56 658-86-70 do 72,
  • Dziewulskiego 38, tel. 56 622 83 59,
  • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba gł. Urzędu Miasta Torunia), tel. 56 611-87-77, 611-87-56,
  • Grudziądzka 124/126 – Urząd Miasta Torunia (dawny „Spomasz”), tel. 56 611-85-80.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać od 2 września 2013 r. w wymienionych powyżej punktach informacyjnych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 


Data publikacji: 2013-08-26