Więcej miejsc w przedszkolu

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Cztery nowe oddziały powstaną w Przedszkolu Miejskim nr 17 przy ul. Gagarina w Toruniu. 13 kwietnia 2017 r. miasto podpisało umowę z wykonawcą rozbudowy obiektu.

Obecnie wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieci 4- i 5-letnie zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej. Od  1 września 2017 r. takie samo prawo uzyskają również dzieci 3-letnie. Oznacza to, że obowiązkiem każdego samorządu jest zapewnienie dzieciom miejsc w publicznych przedszkolach. Toruń przygotowuje się do tego od kilku lat. W roku 2013 rozbudowano Przedszkole Miejskie Nr 12 (150 dodatkowych miejsc), w 2016 r. Przedszkole Miejskie Nr 5 (100 dodatkowych miejsc).

Na rok 2017 zaplanowano rozbudowę trzech przedszkoli miejskich oraz adaptację na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Buszczyńskich 11:

  • Przedszkole Miejskie Nr 8 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 15 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 17 - 4 oddziały
  • adaptacja budynku przy ul. Buszczyńskich 11 (po szkole specjalnej Nr 26) na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola

Łącznie w rozbudowywanych i zmodernizowanych placówkach powstanie 13 dodatkowych oddziałów, tj. 325 nowych miejsc.

Przetarg na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 17 wygrał Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Piotrowski z Hartowca. 13 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na kwotę niemal 3,3 mln zł.  Ze strony miasta umowę sygnował zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, a ze strony wykonawcy właściciel firmy Leszek Piotrowski.

Prace obejmą rozbudowę i przebudowę istniejącej placówki. Dobudowana zostanie nowa część budynku i w efekcie powstaną cztery dodatkowe oddziały dla stu kolejnych dzieci. W obiekcie znajdzie się winda i pochylnia do niepełnosprawnych. Na podwórku znajdą dwa nowe place zabaw: dla dzieci młodszych i osobno starszych (oba z nawierzchnią z trawy syntetycznej), a także boisko o nawierzchni syntetycznej. Teren będzie zagospodarowany i ogrodzony. Roboty te będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy, czyli elewacja i zagospodarowanie terenu, zakończy się w październiku br., a pozostałe prace do końca listopada.

 

 

Data publikacji: 2017-04-13