Więcej miejsc dla przedszkolaków

W 2017 roku przybędzie miejsc w toruńskich przedszkolach. Miasto ogłosiło właśnie przetargi na rozbudowę dwóch obiektów - Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina i nr 15 przy ul. Bażyńskich, a także na przystosowanie budynku przy ul. Buszczyńskich 11 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 11.

Obecnie wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieci 4- i 5-letnie zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej. Od  1 września 2017 r. takie samo prawo uzyskają również dzieci 3-letnie. Oznacza to, że obowiązkiem każdego samorządu jest zapewnienie dzieciom miejsc w publicznych przedszkolach. Toruń przygotowuje się do tego od kilku lat. W roku 2013 rozbudowano Przedszkole Miejskie Nr 12 (150 dodatkowych miejsc), w 2016 r. Przedszkole Miejskie Nr 5 (100 dodatkowych miejsc).

Na rok 2017 zaplanowano rozbudowę trzech przedszkoli miejskich oraz adaptację na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Buszczyńskich 11:

  • Przedszkole Miejskie Nr 8 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 15 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 17 - 4 oddziały
  • adaptacja budynku przy ul. Buszczyńskich 11 (po szkole specjalnej Nr 26) na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola

Łącznie w rozbudowywanych i zmodernizowanych placówkach powstanie 13 dodatkowych oddziałów, tj. 325 nowych miejsc.

Teraz ogłoszono przetarg na prace w budynkach PM 15, 17 i na Buszczyńskich:

PM nr 17 – oferty należy składać do 16 lutego 2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta Torunia –Wydział Inwestycji i Remontów , 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1247886

PM nr 15 - oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Miasta Torunia –Wydział Inwestycji i Remontów , 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1247888

Przystosowanie budynku przy ul. Buszczyńskich 11 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 11 - oferty należy składać do 20 lutego 2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta Torunia –Wydział Inwestycji i Remontów , 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat..

Szczegóły przetargu: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1247914

 

 

 

Data publikacji: 2017-02-03