W Toruniu nowe mieszkania komunalne

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Miasto wspiera działania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W ciągu dwóch najbliższych lat spółka dostanie prawie pięć milionów złotych wsparcia. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Armii Ludowej.

Przy Armii Ludowej powstaną dwa bloki, a w nich łącznie 48 mieszkań komunalnych. Budowa ruszyła w lipcu 2013 r., a w roku 2015 do nowych mieszkań wprowadzą się lokatorzy.

Budowa mieszkań komunalnych wspólnie z TTBS jest nowym elementem realizowanego konsekwentnie w Toruniu wieloletniego programu rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego. W jego ramach od kilku lat w naszym mieście budowanych jest rocznie ok. sto nowych mieszkań. Do tej pory miasto budowało je samo, było jedynym inwestorem. Tak jest na przykład w bloku przy ul. Olsztyńskiej 124-130, do którego niebawem wprowadzą się lokatorzy. Miasto nie ma tu partnera, a jedynie uzyskało wsparcie z funduszu dopłat.

Przy realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych miasto przechodzi z bezpośredniego inwestowania do współinwestowania. Tak będzie właśnie w przypadku bloków przy Armii Ludowej. Mieszkania będą budowane wspólnie z TTBS, przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat.  Pomoc z budżetu państwa wyniesie 40% kosztów, a kolejnych 20% da TTBS.

Zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotacja z Funduszu Dopłat wypłacana zostanie jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków, co oznacza konieczność wyłożenia przez gminę 80% kosztów inwestycji. Połowę tych środków będzie można odzyskać po zakończeniu inwestycji. Dlatego na ostatniej sesji rady miasta, 25 lipca 2013 r., radni zadecydowali, by podwyższyć kapitał zakładowy Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2013 r. o 3 mln zł, a w roku 2014 – o 1,8 mln zł.  

Całkowity koszt budowy bloków przy Armii Ludowej wyniesie ponad 6 mln zł.

Data publikacji: 2013-07-31