torun.pl

Materiały do pobrania

Materiały związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Torunia.

Lato w mieście

Wszystkich spędzających lato w mieście zachęcamy do sprawdzenia wakacyjnej oferty przygotowanej na sezon letni 2011 przez Urząd Miasta Torunia oraz współpracujące z nim instytucje. Poniżej linki do informacji o wybranych letnich propozycjach:

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

Urząd Miasta Torunia jest w trakcie prac związanych z aktualizacją dokumentu pn. Zintegrowany Plan Transportu Publicznego dla miasta Torunia na lata 2005-2013, przyjętego 14 kwietnia 2005 r. Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 732/05.

Jednym z elementów tych prac są konsultacje społeczne, do których zapraszamy instytucje publiczne i prywatne, organizacje społeczne i pozarządowe, mieszkańców Torunia oraz wszystkie inne zainteresowane strony.

Aktualności:

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu pn. Zintegrowany Plan Transportu Publicznego dla miasta Torunia na lata 2005-2013, przyjętego 14 kwietnia 2005 r. Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 732/05. Jednym z elementów tych prac są konsultacje społeczne, do których zapraszamy instytucje publiczne i prywatne, organizacje społeczne i pozarządowe, mieszkańców Torunia oraz wszystkie inne zainteresowane strony.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Urząd Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126 B
87-100 Toruń

tel.: 56 6118554
fax.: 56 6118556

Adres poczty elektronicznej: wripe@um.torun.pl.

TCM - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Logo BTCM

Od 1 października 2008 r., w strukturze Urzędu Miasta Torunia, działa Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Co to jest TCM

Logo BTCM

Town Centre Management, czyli zarządzanie centrami miast:

Obszar działania

Obszar działania Toruńskiego Centrum Miasta obejmuje Zespół Staromiejski oraz Bulwar Filadelfijski i Kępę Bazarową na przestrzeni pomiędzy mostem kolejowym i drogowym wraz z terenem wokół ruin Zamku Dybowskiego na prawym brzegu Wisły.

Kliknij, aby powiększyć

Obszar Toruńskiego Centrum Miasta

Zadania

Logo BTCM

Do zadań Biura Toruńskiego Centrum Miasta należy:

Strony

powrót na początek


powrót na początek