Toruń wspiera zabytki

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Toruń wspiera zabytki

Miasto przeznaczy ponad milion złotych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy toruńskich zabytkach.

Wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych poprzez dotacje najbardziej wartościowych i zagrożonych elementów zabytkowej architektury zespołu staromiejskiego i historycznych przedmieść Torunia, prowadzi do przyspieszenia efektu tych prac, ich kompleksowości i zgodności z warunkami konserwatorskimi, co bezpośrednio poprawia wizerunek miasta, zwiększając jego atrakcyjność.

Do Urzędu Miasta Torunia do 31 stycznia 2017 r., wpłynęło 37 wniosków, w tym 28 wniosków kompletnych, zawierających wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniających wymogi formalne. W grupie beneficjentów znajdują się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne będące właścicielem, bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Komisja rekomendowała Prezydentowi Miasta Torunia 28 wniosków na łączną kwotę 1.050.000 zł., tym samym wyczerpując limit przeznaczony na dotacje w 2017 r. Z dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie skorzystają nie tylko zarządy i właściciele obiektów zabytkowych na Starówce, ale również na Bydgoskim i Jakubskim Przedmieściu oraz w innych częściach miasta.

Uchwałę przyznającą dotacje przyjęli radni podczas 36. sesji 23 marca 2017 r.

>>>Wykaz dotacji konserwatorskich na 2017 r.

Data publikacji: 2017-03-24