Toruń śmiało pozyskuje fundusze

Ponad 230 milionów złotych dofinansowania unijnego dla 33 podpisanych umów projektowych uzyskał już Toruń w ramach okresu programowania 2014-2020. Kolejne 50 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 356 milionów złotych jest w trakcie oceny.

Spośród 33 podpisanych już umów o dofinansowanie, największą wartość mają projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – prawie 289 mln złotych dla 7 projektów, a ich wartość dofinansowania środków kwalifikowalnych na poziomie 75% wynosi prawie 189 mln złotych.

Pod względem liczby projektów najliczniejszy jest Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do dziś Gmina Miasta Toruń, jednostki organizacyjne i spółki miejskie wraz z innymi podmiotami podpisały w ramach tego programu 14 umów o łącznej wartości ponad 41 milionów złotych i dofinansowaniu środków kwalifikowalnych na poziomie 31 milionów złotych.

Toruń podpisał również 10 umów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – projekty te uzyskały najwyższy, aż 99-procentowy poziom dofinansowania środków kwalifikowalnych dla łącznej wartości projektów powyżej 11 milionów złotych.

Po jednej umowie podpisano dotychczas w programie URBACT III i Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna. Łączna wartość projektów, dla których podpisano już umowy o dofinansowanie w ramach obecnej perspektywy finansowej to ponad 341 milionów złotych.

- Konkurencja w walce o środki jest ogromna, dlatego składamy wnioski konkursowe, w tej chwili pozyskaliśmy już ponad 230 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych, około 350 milionów złotych dofinansowania możliwego jest dla wniosków, które są aktualnie w trakcie oceny, a przygotowujemy z dofinansowaniem na około 900 milionów złotych. To żmudna i długotrwała procedura przygotowania dokumentów i opracowań, ale potrzebna, żeby Toruń wzbogacił się o nowe przedsięwzięcia dzięki środkom unijnymzaznaczył prezydent Torunia Michał Zaleski podczas konferencji prasowej podsumowującej stan pozyskania środków.

Gmina Miasta Toruń przede wszystkim stara się korzystać z programów krajowych, gdzie środków jest najwięcej. – Ten program, w którym już odnieśliśmy spory sukces, bo zdobyliśmy już prawie 200 milionów złotych dofinansowania, to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, czyli twarde projekty, m.in. w sferze gospodarki wodno-ściekowe, przebudowy dróg krajowych, rewitalizacji Parku Tysiąclecia, a także projekty kulturalne: Toruńska Starówka – etap II, Mini Koperniki, czy zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej – wymienia Maja Lewandowska-Robak, dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia.

Wśród projektów, których wnioski są w trakcie oceny, nie brakuje działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na ocenę i ewentualne dofinansowanie czekają przedsięwzięcia: Muzeum Twierdzy Toruń, adaptacja budynku Bydgoska 50-52, rozbudowa Centrum Sztuki Współczesnej, Non-Stop Festival i doposażenie Krzywej Wieży.

W trakcie przygotowania są rozbudowane wnioski dotyczące m.in. inwestycji drogowych i transportowych: budowy Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego przez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej, modernizacja linii kolejowej na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni w ramach BIT City II czy rozbudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Czekoladowej do granic miasta.

Prezentacja dotycząca stanu pozyskiwania funduszy unijnych w PDF

Data publikacji: 2017-05-18