Toruń okiem magistrów

27 lutego 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim zostały wręczone nagrody w XXV konkursie ToMiTo na prace magisterskie i dyplomowe o Toruniu.

Uczestnicy tegorocznego konkursu pisali m.in. o reklamach w dawnych toruńskich aptekach i drogeriach, o oblężeniach Torunia w XVII i XVIII w., Radzie Miasta Torunia z lat 1920-1939, funkcji i symbolice gotyckich budowli sakralnych na ziemi chełmińskiej, nowej miejskiej gazowni, współczesnym toruńskim rzemieślnictwie, Sądzie Okręgowym w Toruniu i koncepcji architektonicznej Sądu Rejonowego na placu Zwycięstwa w Toruniu, a także zmianach powierzchni starorzeczy w obrębie równiny zalewowej Wisły na odcinku Toruń – Bydgoszcz. Ciekawostką jest fakt, że nawet praca z dziedziny matematyki dotyczyła Torunia, a mianowicie konstrukcji klasycznych ślepych maswerków w kościele św. Jakuba.

Prace oceniła komisja w składzie: dr hab. Krzysztof Kopiński – przewodniczący, dr hab. Agnieszka Zielińska i dr hab. Piotr Birecki. Łącznie przyznano 4 nagrody pierwsze, 4 nagrody drugie, 3 nagrody trzecie oraz 3 wyróżnienia. W uroczystości ich wręczenia wziął udział zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz.

Lista nagrodzonych prac

Organizacja konkursu jest dofinansowana przez Gminę Miasta Toruń.

Data publikacji: 2017-02-27