Toruń dla rowerzystów

Ponad 80 kilometrów nowych tras rowerowych, modernizacja już istniejących dróg, obniżenia krawężników, dodatkowe przejazdy rowerowe czy wprowadzenie kontraruchu -  takie m.in. są założenia "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023". Docelowo w Toruniu powinno znaleźć się, łącznie z dotychczasowymi, około 190  kilometrów tras rowerowych.

- Od wielu lat inwestujemy w rozwój infrastruktury rowerowej i są to działania widoczne. Mamy już ponad 100 km tras dla rowerów i chcemy, by Toruń dalej rozwijał się w tym kierunku. Przede wszystkim zależy nam, by rowerzyści byli bezpiecznimówi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

- O tym, że Toruń jest przyjazny rowerzystom, świadczy chociażby fakt, że w ubiegłym roku w rankingu magazynu "Rowertour"  uplasował się na drugim miejscu w Polsce. Oceniano 39 miejscowości według aż 18 kryteriów takich jak m.in. długość dróg rowerowych, ilość pasów i kontrapasów oraz miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów. Badano także ogólną strategię rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach, m.in. inwestycje rowerowe w powiązaniu z inwestycjami drogowymi i remontami dróg. Toruń zdobył 48,2 pkt, zajmując drugie miejsce. To o jedno miejsce wyżej niż w poprzednim rankingu z 2014 r. Zrobimy wszystko, by utrzymać tę pozycjędodaje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Rafał Wiewiórski.

Prace nad "Koncepcją rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" trwają od kilku miesięcy. W ich ramach odbyły się m.in. konsultacje społeczne. W ich pierwszym etapie, w listopadzie 2016 roku, wzięło udział 310 osób. Konsultacje miały formę internetowej ankiety, dzięki której zebrano szereg uwag i opinii odnośnie stanu istniejącego infrastruktury rowerowej, a także oczekiwań co do pożądanego stanu docelowego. Zebrano również wiele drobiazgowych uwag przekładających się na proponowane rozwiązania szczegółowe. Mimo ogólnie pozytywnej oceny działań miasta w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej na przestrzeni ostatnich lat, nie zabrakło krytycznych głosów. Respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na brak ciągłości tras oraz potrzebę edukacji zarówno pieszych jak i kierowców. Oczekiwano także poprawy działania toruńskiego roweru miejskiego.

Głosy mieszkańców uwzględnione zostały w treści przygotowywanej "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023". Teraz przed nami drugi etap konsultacji społecznych. Ich przedmiotem będzie ocena powstałego dokumentu.

Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" będzie dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia w dniach 7 - 27 marca 2017 r.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 marca o godzinie 17:30 w Domu Harcerza na Rynku Staromiejskim. Wezmą w nim udział autorzy koncepcji. Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym zależy na odpowiednim rozwoju infrastruktury rowerowej Torunia.

***

Dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom w rozwój infrastruktury rowerowej Toruń stał się jednym z najbardziej przyjaznych rowerzystom polskich miast. Świadczy o tym m.in. wysokie miejsce we wspomnianym wcześniej branżowym rankingu miesięcznika Rowertour, a także wyróżnienia przyznawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Znacznie wzrosła popularność roweru jako środka codziennego transportu. Dla wielu osób rower to także świetny środek służący rekreacji i turystyce.

Aby można było nazywać Toruń miastem prawdziwie przyjaznym rowerzystom, potrzebny jest dalszy rozwój dedykowanej infrastruktury o najwyższym standardzie. Realizacja zapisów przygotowywanej "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023" ma na celu poprawienie warunków poruszania się rowerem po mieście, a także zachowanie wysokiej pozycji w rowerowych rankingach polskich miast.

"Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023"  składa się z trzech podstawowych części:

- analizy polityki rowerowej ostatnich lat, w szczególności realizacji "Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 - 2015"

- obrazu stanu aktualnego czyli: inwentaryzacji infrastruktury rowerowej, audytu Toruńskiego Roweru Miejskiego oraz wyników pomiarów ruchu rowerowego

- perspektywy na najbliższe lata w ujęciu długofalowym: do roku 2023 i 2030 oraz na najbliższe 2 lata : lista pilnych remontów czy drobnych usprawnień dla ruchu rowerowego.

Bilans ostatnich lat jest korzystny: w 2006 roku rowerzyści mieli do dyspozycji zaledwie 25 kilometrów tras, obecnie jest ich około 108 kilometrów. Korzystny jest także bilans miejsc parkingowych: Torunianie mogą korzystać z około 2500 stojaków z czego większość pozwala na bezpieczne przypięcie roweru o ramę. Obecnie 75 % dróg i ciągów rowerowych wykonanych jest z nawierzchni bitumicznej, a ponad 50 % infrastruktury spełnia wymogi odpowiednich pod względem jakości standardów.

- Realizacja założeń koncepcji pozwoli na połączenie istniejących tras rowerowych w spójną i w pełni funkcjonalną sieć zawierającą zarówno trasy rekreacyjne jak i przeznaczone do codziennego przemieszczania się. Docelowo w Toruniu powinno znaleźć się około 190  kilometrów tras rowerowych, z czego ponad 90 km powinny stanowić trasy główne. Będzie się to wiązać z budową około 80 km nowych tras oraz remontem około 30 km tras już istniejących - mówi Olivier Schneider, współautor "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023", prezes francuskiej federacji rowerzystów, autor wielu opracowań, członek francuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz współautor najnowszego francuskiego Narodowego planu na rzecz pieszych i rowerzystów.

Dzięki takiemu systemowi tras większość mieszkańców Torunia będzie miała zapewnione  dogodne warunki zarówno do codziennego poruszania się rowerem do pracy, miejsca nauki czy na zakupy, jak i w celach rekreacyjnych, turystycznych czy sportowych. Spójna i atrakcyjna sieć tras rowerowych może być także magnesem przyciągającym do naszego miasta jeszcze większą liczbę turystów.

Data publikacji: 2017-03-01