Święto Służby Więziennej

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W Areszcie Śledczym w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej.

W obchodach Święta Służby Więziennej, która odbyła się 16 lutego br., udział wzięli m.in. reprezentanci formacji mundurowych Torunia (Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Straży Pożarnej i Policji, Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także Straży Miejskiej), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Urzędu Miasta Torunia.

Z tej okazji wręczone zostały wyróżnienia i awanse. Jeden z pracowników cywilnych otrzymał brązową odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej, sześcioro funkcjonariuszy dostało awans w stopniu, a dziewięć osób zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną, pochwałą lub dodatkowym urlopem.

Święto Służby Więziennej nawiązuje do Dekretu Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, w przedmiocie organizacji Okręgowych Dyrekcyj Więziennych z dnia 07.02.1919 r., będącego fundamentem polskiego więziennictwa.

Obecnie szeregi Służby Więziennej zasila blisko 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, pełniących służbę w 154 Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych.

Data publikacji: 2017-02-17