Staże w kulturze

Trwa nabór na staże w instytucjach kultury. W Toruniu można aplikować do Muzeum Okregowego i Muzeum Etnograficznego.

Staże w instytucjach kultury, organizowane przez Narodowe Centrum Kultury, dostępne są dla studentów i absolwentów kierunków preferowanych przez instytucje oferujące miejsca stażowe. Program umożliwia poznanie funkcjonowania instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej w pracy zawodowej oraz przygotowanie instytucjom nowych kadr w sektorze kultury. Trwa wiosenna edycja naboru 2017.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

 • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia.
 • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów.
 • wiek do 30 lat.
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi.
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
Długość stażu wynosi od 20 do 40 dni roboczych przy założeniu, że staż jest realizowany przez 8 godzin dziennie. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin. Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

W Toruniu studenci i absolwenci mogą aplikować na staż:

 • w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej: 
 1. Jedno mejsce w dziale Wydawnictw (preferowane kierunki studiów kandydatów: kierunki filologiczne - filologie słowiańskie, etnologia, kulturoznawstwo, historia, socjologia),
 2. Jedno miejsce w dziale Edukacji (preferowane kierunki studiów kandydatów: etnologia, kulturoznawstwo, filologie, historia, historia sztuki, kierunki artystyczne (muzyka, plastyka), pedagogika, animacja kultury),
 • w Muzeum Okręgowym:
 1. Jedno miejsce w dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa (preferowane kierunki studiów kandydatów: Kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika, etnologia),
 2. Jedno miejsce w dziale Edukacji (preferowane kierunki studiów kandydatów:historia, historia sztuki, muzealnictwo),
 3. Jedno miejsce w dziale Archeologii (preferowane kierunki studiów kandydatów:archeologia).
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://stazysci-wiosna-2017.webankieta.pl/, a szczegóły programu stażowego dostepne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Data publikacji: 2017-02-24