Stacje paliw bez mocnego alkoholu?

Alkohol na stacjach paliw tylko poniżej 4,5%, z wyjątkiem piwa – propozycją takich przepisów sprzedaży zajmie się Rada Miasta Torunia na najbliższej sesji, 23 lutego 2017 r.

Choć obecnie na żadnej ze stacji paliw na terenie miasta Torunia nie sprzedaje się alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), uchwała ma mieć charakter porządkujący i wprowadzający obostrzenia w handlu detalicznym alkoholem w tych miejscach. – Stacje, które sprzedają paliwa płynne byłyby pozbawione możliwości sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi innych niż piwo. Obecnie głównymi ubiegającymi się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza piwem są przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe. Oceniam, że nie jest to dobre miejsce na sprzedaż „mocnego” alkoholuwyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie takiego zakazu na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie miasta Torunia, który ma dotyczyć napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Pozostawia się natomiast możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Rozbudowana sieć stacji paliw ma przede wszystkim umożliwiać kierowcom zaopatrzenie się w paliwo do pojazdów, a nie jest siecią handlową innych produktów. Stacje nie powinny stawać się punktami dystrybucji wysokoprocentowych napojów alkoholowych również ze względów bezpieczeństwa – kierowcy spożywający alkohol stanowią bowiem zagrożenie dla zdrowia i życia swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych wskazany w projekcie uchwały nie dotyczyć będzie lokali gastronomicznych, usytuowanych na terenie stacji  paliw, pod warunkiem, iż znajdują się one w odrębnych, samodzielnych (wolnostojących) stałych obiektach budowlanych, przeznaczonych na działalność gastronomiczną bądź hotelowo-gastronomiczną, w których może być prowadzona sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Oznacza to, że sprzedaż nie będzie dozwolona chociażby w namiotach, a konieczne jest istnienie osobnego, stałego lokalu gastronomicznego.

Obecnie w Toruniu w obrocie prawnym jest łącznie 150 zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu.

Data publikacji: 2017-02-15