Gospodarka odpadami

Nowe stawki za odpady

Niższe opłaty za wywóz śmieci i możliwość płacenia kartą – toruńscy radni zgodzili się  na zmiany w uchwałach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. Od kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Przy selektywnej zbiórce stawka obniży się miesięcznie o około złotówkę na osobę.

Roczne informacje o poziomie recyclingu

Informacje na temat osiągniętego przez Gminę Miasta Toruń poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Odpady. Sprawdź ważne terminy.

Odpady. Sprawdź ważne terminy.

Poznaj daty odbioru odpadów wielkogabarytowych, segregowanych i zwykłych z Twojego osiedla (na rok 2014).

Nowe zasady na starych śmieciach

Od 1 lipca w całej Polsce nowe porządki w gospodarowaniu odpadami. Jak to wygląda w Toruniu?

Zmiany w śmieciach

Zmiany w śmieciach

Za śmieci od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących go mieszkańców, odbiór śmieci bez ograniczeń, pojemniki od miasta i wzór deklaracji - to najważniejsze zmiany o jakich zdecydowali radni w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Decyzja zapadła 21 lutego 2013 roku podczas 39. sesji Rady Miasta Torunia.

Rozwiązanie umowy na wywóz śmieci

Czy trzeba rozwiązać umowę z firmą wywozową? TAK. Wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów jest konieczne. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą ponosić podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jedną na rzecz gminy i drugą na rzecz starej firmy wywozowej.

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ NA TEMAT DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

WAŻNE - Co muszę wiedzieć lub zrobić?

Wszystko co musisz wiedzieć i zrobić by bez problemów zacząć korzystać z nowego systemu gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami - co to jest?

Gospodarowanie odpadami to wszystkie działania związane ze zbieraniem, transportem, odzyskiem i przeróbką, unieszkodliwianiem oraz składowaniem odpadów. Zgodnie z przepisami odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie odpadami spoczywa na gminach - w przypadku Torunia - na władzach samorządowych naszego miasta.

Co się zmienia w odbiorze odpadów?

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują zupełnie nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Pięć punktów charakteryzujących w skrócie nowy system powinien znać każdy, kto wytwarza odpady komunalne - a więc każdy mieszkaniec Torunia.

Strony

powrót na początek


powrót na początek