Gospodarka odpadami

Analizy stanu gospodarki odpadami gminy

Prezydent Miasta Torunia zobowiązany jest do sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Toruń. Obowiązek ten wprowadza art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Odpady problemowe

Odpady problemowe – co z nimi zrobić?

Mieszkaniec Torunia, będący posiadaczem odpadów, które nie mogą być umieszczone w żadnym z pojemników ustawionych na nieruchomości, ma kilka sposobów pozbycia się tych odpadów.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nowym elementem gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów są tzw. Punkty PSZOK. W Toruniu mieszkańcy mają możliwość korzystania z jednego z takich punktów. Sprawdź jakie zasady regulują zbiórkę odpadów w toruńskim PSZOK-u.

Nowe stawki za odpady

Niższe opłaty za wywóz śmieci i możliwość płacenia kartą – toruńscy radni zgodzili się na zmiany w uchwałach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. Od kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Przy selektywnej zbiórce stawka obniża się miesięcznie o około złotówkę na osobę.

Roczne informacje o poziomie recyklingu

Informacje na temat osiągniętego przez Gminę Miasta Toruń poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Odpady. Sprawdź ważne terminy.

Odpady. Sprawdź ważne terminy.

Poznaj daty odbioru odpadów wielkogabarytowych, segregowanych i komunalnych z Twojego osiedla (aktualizacja na rok 2016).

Nowe zasady na starych śmieciach

Od 1 lipca w całej Polsce nowe porządki w gospodarowaniu odpadami. Jak to wygląda w Toruniu?

Zmiany w śmieciach

Zmiany w śmieciach

Za śmieci od gospodarstwa domowego i liczby zamieszkujących go mieszkańców, odbiór śmieci bez ograniczeń, pojemniki od miasta i wzór deklaracji - to najważniejsze zmiany o jakich zdecydowali radni w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Decyzja zapadła 21 lutego 2013 roku podczas 39. sesji Rady Miasta Torunia.

Rozwiązanie umowy na wywóz śmieci

Czy trzeba rozwiązać umowę z firmą wywozową? TAK. Wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów jest konieczne. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą ponosić podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jedną na rzecz gminy i drugą na rzecz starej firmy wywozowej.

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ NA TEMAT DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Strony