ul. Jęczmienna 3

Projekt nr 28
Nazwa projektu: 
Kompleksowy remont kamienicy położonej przy ul. Jęczmienna 3
Podmiot realizujący projekt: 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jęczmienna 3
Adres: 
Jęczmienna 3, 87-100 Toruń
Koszt całkowity projektu: 
389.831,50 zł
Dofinansowanie projektu: 

250.000,00 zł (Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013)

Dane kontaktowe: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
ul. Grudziądzka 159B
87 - 100 Toruń
tel. 56 657-75-00
fax. 56 657-75-04
e-mail: zgm@zgm.torun.pl
www.zgm.torun.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców Nr I
ul. Piernikarska 7
87-100 Toruń 
tel./fax. 56 652-21-70
e-mail: bom4@zgm.torun.pl

Położenie: 
Galeria: