Rekrutacja do przedszkoli

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dzieci do przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych w Toruniu będą mogli składać wnioski do pięciu placówek. Projekt uchwały dotyczący rekrutacji do przedszkoli znajdzie się na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia, 20 marca 2014 roku.

Wśród jednostek oświatowych, dla których Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym, edukację przedszkolną realizują przedszkola miejskie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Jednostki oświatowe gminy nie prowadzą edukacji przedszkolnej w innych formach wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzi się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. Rekrutacja będzie trwała od 14 kwietnia do 7 maja 2014 roku.

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa nie regulowały kwestii liczby przedszkoli, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka. Od roku szkolnego 2011/12 nabór do toruńskich przedszkoli miejskich oraz  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych odbywał się za pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne. Wykorzystanie systemu elektronicznego do wspomagania procesu rekrutacyjnego umożliwiało przyjęcie takiego rozwiązania bez ryzyka blokowania miejsc w kilku przedszkolach. Ponadto wybranie większej liczby placówek i wskazanie ich we wniosku  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej zwiększało szanse kandydata na przyjęcie.

- Taka praktyka była z powodzeniem stosowana w Toruniu  przez ostatnie 3 lata, co sugeruje potrzebę zachowania dotychczasowej zasady wyboru pięciu przedszkoli, w których można ubiegać się o przyjęcie dziecka – mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Janusz Pleskot.

Liczba miejsc w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych przygotowanych na rok szkolny 2014/2015:

Nazwa

Dzieci 3-l.
(ur. w 2011 r.)

Dzieci 4-l.
(ur. w 2010 r.)

Dzieci 5-l.
(ur. w 2009 r.)

Dzieci 6-l.
 (ur. od 1.07. 2008 r. do 31.12.2008 r.)

Suma

 Planowana liczba miejsc  w przedszkolach miejskich

594

688

701

465

 

2448

Planowana liczba miejsc  w oddziałach  przedszkolnych

w szkołach podstawowych

28

115

712

579

 

1434

Razem planowana liczba miejsc w   przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

622

803

1413

1044

 

 

3882

 

Data publikacji: 2014-03-13