Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Niepełnosprawnym torunianom przypominamy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, prawa jazdy, szkoleń, protez. Można się również starać o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Do 30 września niepełnosprawni torunianie mogą składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wnioski o dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu, ułatwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie. Można się też starać o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, o dopłatę do zakupu i montażu właściwego oprzyrządowania do auta lub do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.  Miasto może współfinansować również szkolenia w zakresie obsługi kupionego sprzętu, opiekę dla osoby niepełnosprawnej, a nawet naukę w szkole wyższej.

Toruń podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę na realizację programu „Aktywny samorząd”. Jego celem jest zapewnienie niepełnosprawnym torunianom możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Fundusze z „Aktywnego samorządu” mają też ułatwić niepełnosprawnym włączenie się do społeczeństwa informacyjnego oraz aktywizować naszych niepełnosprawnych społecznie lub zawodowo. Dzięki projektowi możliwa  będzie również likwidacja barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Program w imieniu gminy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na dofinansowania miasto otrzymało 394 tysiące złotych.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie złożyć pisemny wniosek uzasadniający udzielenie dofinansowania. Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00, we wtorki od 8.00 – 15.00 – pokój nr 16 i 17 na parterze budynku. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2013 roku.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji programu, w tym m. in. maksymalnych kwot dofinansowania i wysokości wymaganego udziału własnego udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR (pokoje nr 10, 16, 17) lub pod numerami telefonów: 65 08 567 , 65 08 568, 65 08 565 wew. 21, 30, 31 . Informacje udzielane są przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00.

Wzory wniosków przygotowane według realizowanych w 2013 roku modułów, obszarów wsparcia oraz zadań dostępne są na stronie internetowej MOPR. Wnioski są również dostępne w siedzibie MOPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 C (pokoje nr 10, 16, 17).

W ramach programu dofinansowanie można uzyskać na:

Moduł I – likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidację bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidację barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Data publikacji: 2013-05-15