Podwórka ciągle pięknieją

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Dziewięć kolejnych podwórek na toruńskiej starówce i Bydgoskim Przedmieściu wypięknieje. Wszystko dzięki miejskiemu programowi „Moje podwórko”. 6 kwietnia 2017 r. miasto odpisało dwie pierwsze umowy z tegorocznymi beneficjentami programu. 6 kwietnia 2017 r. podpisano umowy z dwoma pierwszymi beneficjentami tegorocznej edycji programu: Wspólnotą Mieszkaniową Bydgoska 54 i Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Sukiennicza 11.

- Program „Moje podwórko” się rozwija. Startowaliśmy trzy lata temu i od tego czasu, łącznie z tegorocznymi, mamy 17 beneficjentów. Widać, że chętnych nie brakuje i to nas cieszy, gdyż chcemy, żeby podwórka i dziedzińce kamienic wyglądały tak, abyśmy z przyjemnością tam zaglądali, by stały się miejscem odpoczynku – mówi zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz.

Aktualnie obowiązujący Program „Moje Podwórko" przyjęty Zarządzeniem Nr 303 PMT z 5.10.2016 r. umożliwia wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom budynków zlokalizowanych na terenie zespołu staromiejskiego oraz historycznego układu urbanistycznego ubieganie się o dofinansowanie kosztów zagospodarowania podwórek m.in. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni i zakup elementów małej architektury.

- Najważniejszą zmianą, która obowiązuje w programie od w 2017 roku, jest zwiększenie wspófinansowania prac związanych z wymianą infrastruktury podziemnej i ułożeniem nowej nawierzchni do 70% szacowanych kosztów z uwagi na to, iż są to prace wymagające dużo większych nakładów finansowych ze strony właścicieli niż np. nasadzenia zieleni lub zakup elementów małej architekturydodaje dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Aleksandra Iżycka.

W naborze, który zakończył się 15 lutego 2017 r., wnioski o współfinansowanie złożyło 11 wnioskodawców. Komisja pozytywnie oceniła następujące projekty przyznając wnioskodawcom dofinansowanie w kwocie:

1)     15.000,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 106/110 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie nasadzeń zieleni wraz z wyprowadzeniem punktów nawodnienia, zakup i montaż zestawu ogrodowego i stojaków na rowery,

2)     4.100,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 65-65A, z przeznaczeniem na zakup i montaż stojaków rowerowych, pergoli, ławki oraz malowanie ogrodzenia,

3)     18.000,00 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Bydgoska 54 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka wraz z pracami towarzyszącymi,

4)     18.000,00 zł Wspólnoty Mieszkaniowej Bydgoska 10 z przeznaczeniem na utwardzenie zaplecza posesji poprzez ułożenie pasa chodnikowego przy budynku oraz wyłożenie kamieniem polnym, wykonanie trawnika wzdłuż granicy działki oraz urządzenie miejsca do składowania odpadów,

5)   10.0000,00 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23a/25 z przeznaczeniem na wymianę chodników, usunięcie karp po ściętych drzewach, naprawę i malowanie ogrodzenia, rekultywację trawników, wymianę lub odnowienie trzepaków, wybudowanie drewnianej altany oraz likwidację chodnika prowadzącego do trzepaka,

6)     11.000,00 dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sukiennicza 11 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka wraz z pracami towarzyszącymi,

7)     11.000,00 właścicielowi nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 5 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka wraz z pracami towarzyszącymi,

8)     12.000,00 dla właściciela nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 44/46 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka wraz z pracami towarzyszącymi

9)     900,00 zł dla właścicieli nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 12 z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów, montaż pergoli oraz zakup wyposażenia i urządzenie kącika wypoczynkowego.

6 kwietnia 2017 r. podpisano umowy z dwoma pierwszymi beneficjentami tegorocznej edycji programu: Wspólnotą Mieszkaniową Bydgoska 54 i Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Sukiennicza 11.

Łączna kwota dofinansowania, o jakie wnioskowali wnioskodawcy opiewała na 156.179,00 zł. Gmina w ramach Programu może współfinansować nakłady wspólnot w wysokości do 50% ich szacunkowych kosztów w przypadku nakładów obejmujących zieleń, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i małą architekturę oraz do 70% w przypadku wymiany nawierzchni i infrastruktury podziemnej. W związku z tym, iż kwota wnioskowana przekraczała środki przewidziane na ten cel w budżecie BTCM na 2017 rok, Komisja zdecydowała o zmniejszeniu dofinansowania każdemu z wnioskodawców. Kierowała się przy tym zasadą, że przyznana kwota powinna w pierwszej kolejności pokryć koszty wymiany nawierzchni, gdy taka pozycja znalazła się w kosztorysie wnioskodawcy. Ponadto wyższe dofinansowanie przyznała nieruchomościom zaniedbanym, wymagającym dużych nakładów oraz służącym jak największej grupie osób (wspólnoty mieszkaniowe).W efekcie łącznie przyznano dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję było też wstępne uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Komisja przyznawała też dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami na podwórku.

W 2016 r. współfinansowaniem objęto prace prowadzone przez 6 wspólnot mieszkaniowych: Warszawska 2, Rynek Nowomiejski 9, Małe Garbary 23, Królowej Jadwigi 20, Piastowska 3 i Apartamenty Książęce Poniatowskiego 3. Łączna kwota środków, które otrzymały wyniosła 36 tys. zł.

 

Data publikacji: 2017-04-06