Podsumowanie Olimpiady Przedszkoli i Szkół

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Podsumowanie Olimpiady Przedszkoli i Szkół

10 tys. uczniów i przedszkolaków wzięło udział w tym roku w szkolnych imprezach sportowych. W piątek 9 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim nastąpiło uroczyste podsumowanie całorocznych zmagań sportowych.

- 10 tys. dzieci z przedszkoli i szkół wzięło udział w tym roku w rywalizacji sportowej. Rewelacja! Bardzo wam dziękuję za tę aktywność sportową, a szczególnie dziuękuję nauczycielom i wychowawcom oraz opiekunom - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Pamiętajcie sport jest dla nas samych. Robimy to dla siebie, żeby się lepiej czuć, mieć tężyznę fizyczną i rywalizować w sposób fair z innymi. Życzę wam kochani udanych wakacji.

 9 czerwca na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego odbyło się uroczyste zakończenie Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2016/2017. Mijający sportowy rok szkolny zakonczyliśmy radośnie, wesoło i oczywiście na sportowo! Nie zabrakło sportowych zmagań. Szkoły Podstawowe i Gimnazja wezięły udział w Sztafecie Olimpijskiej, a Szkoły Ponadgimnazjalne zmierzyły się w koszykarskich rzutach osobistych.

W tym roku na dzieci czekała specjalna niespodzianka: pokazy magika. Wszyscy, szczególnie najmłodsi, z zainteresowaniem brali udział w magicznych sztuczkach iluzjonisty.

Uczniowie toruńskich szkół podczas całego roku szkolnego brali udział w ok. 520 zawodach sportowych: indywidualnych, zespołowych, ligach i olimpiadach. Łącznie w szkolnych imprezach sportowych udział wzięło ponad 10 tys. uczniów i przedszkolaków.

Przedszkola rywalizowały w dwóch olimpiadach (zimowej i letniej), szkoły podstawowe uczestniczyły łącznie w 26 zawodach/konkurencjach/ligach, objętych współzawodnictwem sportowym. Gimnazja rywalizowały w 27 zawodach i konkurencjach, objętych współzawodnictwem. Szkołom ponadgimnazjalnym zaproponowano 24 różnorodne formy rywalizacji w ramach sportowego współzawodnictwa.

We współzawodnictwie przedszkoli i szkół podstawowych (przedszkolaki) sklasyfikowano 33 jednostki. Wśród szkół podstawowych 26 szkół. Gimnazja – 27 szkoły. Pośród szkół ponadgimnazjalnych – 22 szkół.

Pula nagród we współzawodnictwie sportowym szkół, przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego, to kwota 85.800,00 zł. Nagrody otrzyma: 12 szkół podstawowych, 12 gimnazjów oraz 12 szkół ponadgimnazjalnych.

Pula nagród we współzawodnictwie sportowym przedszkoli i szkół podstawowych, przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego to kwota 7.500,00 zł (w związku tym samym stosunkiem punktów w wynikach współzawodnictwa pomiędzy czterema drużynami do puli dodano 1.000,00 zł, łącznie: 8.500,00 zł). Nagrody otrzyma 5 przedszkoli/szkół podstawowych.

Wypracowany system i zainteresowanie utrzymujące się na wysokim poziomie z całą pewnością w bardzo dobry sposób wpływają na dalszy rozwój sportu szkolnego w naszym mieście, a co za tym idzie na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży – co jest celem nadrzędnym organizacji sportu szkolnego.

Rozgrywki Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2016/2017 dobiegły do końca. W mijającym już roku szkolnym współzawodnictwa sportowego TOPS, wprowadzono kilka zmian, między innymi: zwiększono pulę nagród finansowych i miejsc nagradzanych (szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z 1-10 na 1-12 miejsc), zmodyfikowano zapisy regulaminowe, dokonano zmian w zestawieniu zawodów (nowe propozycje, zmiany statusów, sposobu punktowania).

Dodatkowo wprowadzamy też zunifikowane logo Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół, które będzie obowiązywać na wszystkich materiałach dotyczących Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2016/2017, a wszystkie terminy i tabele współzawodnictwa dostępne są na stronie www.olimpiada-torun.pl.

NAGRODZONE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY:

PRZEDSZKOLA:  

1     Szkoła Podstawowa nr 6 

1     Szkoła Podstawowa nr 23    

3     Przedszkole Miejskie nr 12    

3     Szkoła Podstawowa nr 16    

5     Przedszkole Miejskie nr 14

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1     Szkoła Podstawowa nr 24   

2     Szkoła Podstawowa nr 8  

3     Szkoła Podstawowa nr 15       

4     Szkoła Podstawowa nr 32        

5     Szkoła Podstawowa nr 28    

6     Szkoła Podstawowa nr 5      

7     Szkoła Podstawowa nr 3       

8     Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego   

9     Szkoła Podstawowa nr 14    

10   Szkoła Podstawowa nr 18          

11   Szkoła Podstawowa nr 6        

12   Szkoła Podstawowa nr 9

 

GIMNAZJA:

1     Gimnazjum nr 8    

2     Gimnazjum nr 3   

3     Gimnazjum nr 24   

4     Gimnazjum nr 29  

5     Gimnazjum nr 11   

6     Gimnazjum nr 28    

7     Gimnazjum nr 10                        

8     Gimnazjum nr 15    

9     Gimnazjum nr 14    

10   Gimnazjum Akademickie     

11   Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego    

12   Gimnazjum nr 9

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1     Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i  VIII Liceum Ogólnokształcące    

2     V Liceum Ogólnokształcące    

3     X Liceum Ogólnokształcące    

4     I Liceum Ogólnokształcące     

5     III Liceum Ogólnokształcące      

6     IV Liceum Ogólnokształcące      

7     Zespół Szkół Technicznych  

8     Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

9     IX Liceum Ogólnokształcące       

10   Zespół Szkół Samochodowych    

11   Liceum Akademickie  

12   VII Liceum Ogólnokształcące  

Data publikacji: 2017-06-08