Po sesji Rady Miasta Torunia

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

38. sesja Rady Miasta  Torunia dotyczyła siedmiu prezydenckich projektów uchwał.

Podczas 38. Sesji Rady Miasta Torunia rozpatrzono siedem prezydenckich projektów uchwał. Wszystkie zostały przyjęte przez radnych.

 1. W ramach porządkowania dróg gminnych radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu kategorii drogi publicznej gminnej nowym odcinkom ul. Sylwestra Kaliskiego. Wszystkie działki, na których wprowadza się nowe osie ul. Kaliskiego, są własnością Gminy Miasta Toruń. W sumie długość ulicy według nowego przebiegu będzie wynosić 0,541 km.
 2. Zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe za rok 2016 trzech placówek medycznych: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki za 2016 rok. Radni przychylili się także do pokrycia straty netto za rok 2016 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika.
 3. Ustanowiono służebność gruntową na nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 maja 40 c. W praktyce w tym przypadku służebność gruntowa ma uregulować i zapewnić nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 4. Zatwierdzono zmiany w uchwale dotyczącej dotacji konserwatorskich na prace przy toruńskich zabytkach, a uchwalonej na 36. sesji, 23 marca 2017 r. Siedmiu beneficjentów:

  •    Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
  •    Katedralna Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ap. w Toruniu,
  •    Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne „Twierdza Toruń Fort IV” w Toruniu,
  •    Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
  •    Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński,
  •    Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu,
  •    Wojciech Nielipowicz,

  po otrzymaniu projektów umów o przyznaniu dotacji, złożyło wnioski o zmiany zakresów rzeczowych zadań, na które RMT udzieliła dotacji mniejszych niż wnioskowane. Przy braku możliwości powiększenia wkładu własnego na realizację całych zadań, umowy o dotacje oparte na procentowej relacji wielkości dotacji do deklarowanego wkładu własnego, uniemożliwiają im realizację całości zadań, a jedynie ich części, które zostały uwzględnione w projekcie zmiany uchwały. Dodatkowo rezygnację z dotacji w wysokości 141 000,00 zł złożyła Wspólnota Mieszkaniowa Bydgoska 82 w Toruniu. W związku z tym dla właścicieli i opiekunów obiektów zabytkowych ogłoszono drugi nabór wniosków, zakończony 2 maja.

 5.  Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia przeprowadzenia kontroli.

 

Data publikacji: 2017-05-18