Oceń program rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

W związku z zakończeniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 Gmina Miasta Toruń we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne rozpoczęła prace nad ewaluacją dokumentu, czyli przeglądem i oceną osiągnięć programu w stosunku do planowanych oczekiwań. Wnioski i rekomendacje z tego badania zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad aktualnie tworzonym Programem Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Termin wypełnienia ankiety upływa 2 czerwca 2017 r.

Przejdź do ankiety

Uwaga! Aby przejść dalej, należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania na danej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Informacje dodatkowe: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, p. Karolina Karska – 56 611 85 78.