Oceń program rewitalizacji


W związku z zakończeniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 Gmina Miasta Toruń we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne rozpoczęła prace nad ewaluacją dokumentu, czyli przeglądem i oceną osiągnięć programu w stosunku do planowanych oczekiwań. Wnioski i rekomendacje z tego badania zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad aktualnie tworzonym Programem Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Termin wypełnienia ankiety upływa 26 maja 2017 r.

Przejdź do ankiety

Uwaga! Aby przejść dalej, należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania na danej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Informacje dodatkowe: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, p. Karolina Karska – 56 611 85 78.