Nowy układ linii nocnych

Z uwagi na liczne wnioski dotyczące zmian w kursowaniu linii nocnych Wydział Gospodarki Komunalnej proponuje zmiany w częstotliwości kursowania poprzez wprowadzenie jednolitych interwałów odjazdów oraz zmianę przebiegu niektórych linii nocnych lub ich likwidację. Czekamy na opinie pasażerów.

Nowy układ linii powstał z uwzględnieniem analizy zgłaszanych przez pasażerów wniosków oraz dokonanych pomiarów wykorzystania linii nocnych. Wprowadzenie w nowym układzie rozkładów jazdy opartych na stałych powtarzających się interwałach kursów i zwiększenie częstotliwości kursów, wpłynie na zwiększenie zainteresowania komunikacją nocną. Odjazdy z Al. Solidarności zostały ustalone o pełnej godzinie i o wpół (z wyjątkiem niektórych kursów linii nr 3N), co ułatwi zapamiętanie ich przez pasażerów i czyni rozkład bardzo czytelnym.

Propozycje odjazdów z poszczególnych pętli i z węzła przesiadkowego w Al. Solidarności zawiera poniższa tabela.

W nowym układzie kursowałyby:

1)     Linia 1N (Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicka - Warszawska – Al. Solidarności – Kraszewskiego – Sienkiewicza – Gagarina - Uniwersytet) – co 30 minut;

2)     Linia 3N (Motoarena – Reja - Bydgoska – Al. Solidarności – Przy Kaszowniku - Kościuszki – Skłodowskiej – Curie - Elana) – co 75 min;

3)     Linia 01 (Szubińska – Poznańska – Drzymały – Andersa - Armii Ludowej – Hallera – Kniaziewicza – Andersa – Łódzka – Podgórska - Dworzec Główny – Al. Solidarności – Warneńczyka - Kościuszki – Dworzec Wschodni -  Rubinkowo – Szosa Lubicka – Olsztyńska -  Bielawy – Nad Strugą) co 60 min;

4)     Linia 03  (Wrzosy – Zbożowa – Słoneczna – Kwiatowa –  Ugory - Koniuchy – Żwirki i Wigury - Szosa Chełmińska -  Wybickiego – Legionów – Bema - Al. Solidarności – Podgórska - Dworzec Główny  – Rudak – Okólna - Łódzka – Czerniewice) – co 60 min;

5)     Linia 05 (Olimpijska – Rubinkowo – Kościuszki – Grudziądzka - Koniuchy – Długa – Żwirki i Wigury - św. Józefa – Gagarina -  Pl. Skalskiego) – co ok. 75 min.

Szczegóły na załączonej mapce.

Obecnie funkcjonuje promienisty układ linii nocnych z centralnym przystankiem w węźle przesiadkowym przy Al. Solidarności. Odjazdy z węzła przesiadkowego nie posiadają regularnych interwałów.  Po wprowadzeniu kursowania nocnej linii tramwajowej nr 1N we wszystkie dni tygodnia zmalała liczba osób korzystająca z linii autobusowej nr 02, łączącej UMK z centrum, Przedmieściem Jakubskim, Rubinkowem i Skarpą. Jedną z przyczyn jest pokrywanie się tej linii z trasą linii tramwajowej 1N.  Z linii nr 02 oraz z  linii nr 04 korzysta bardzo mała liczba pasażerów. Dlatego proponujemy likwidację tych linii. W zdecydowanej większości relacje zlikwidowane zostaną zastąpione kursami linii 1N, 01 i 05 w większym zakresie niż obecnie.                             

W nowym układzie linii komunikacją nocną objęte zostałyby nowe osiedla na lewobrzeżu jak Rudak i okolice Andersa. Dworzec Toruń Główny zyska połączenie  z centrum co 30 minut, co znacznie udogodni skomunikowanie z koleją oraz zwiększona zostanie częstotliwość kursów na liniach nocnych.

W rejonie dworca Głównego autobusy zatrzymywałyby się na przystankach przy ul. Podgórskiej.

Przystanki na żądanie

W nowym układzie proponujemy wprowadzenie zasady, że wszystkie przystanki na liniach nocnych z wyjątkiem początkowych oraz w węźle przesiadkowym w Al. Solidarności są przystankami na żądanie. Wówczas pasażer chcąc wysiąść na przystanku informuje kierowcę lub sygnalizuje kierowcy poprzez wciśnięcie przycisku STOP. W przypadku oczekującego pasażera na przystanku kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd.

Zasada ta znacznie upłynni ruch oraz wyeliminuje zbędne zatrzymywanie się autobusów na przystankach. Wpłynie to na skrócenie czasu przejazdu. Jedną z najwyżej pożądanych przez pasażerów cech komunikacji miejskiej jest krótki czas przejazdu.

Prosimy mieszkańców o wyrażanie opinii dotyczących:

  • zmiany układu linii nocnych i częstotliwości kursowania,
  • wprowadzenia przystanków „na żądanie”  na liniach nocnych. 

Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać::

  • pocztą elektroniczną na adres: rozklad@um.torun.pl
  • pisemnie na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
  • osobiście, w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, w godzinach 7.30-15.30.

Na opinie czekamy do 7 grudnia 2016 r.

Planowany termin wprowadzenia zmian 22/23 grudnia 2016 r.

Zestawienie odjazdów z przystanków początkowych

Data publikacji: 2016-11-28