Nowe miejsca w przedszkolu

Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu.

Obecnie wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieci 4- i 5-letnie zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej. Od  1 września 2017 r. takie samo prawo uzyskają również dzieci 3-letnie. Oznacza to, że obowiązkiem każdego samorządu jest zapewnienie dzieciom miejsc w publicznych przedszkolach. Toruń przygotowuje się do tego od kilku lat. W roku 2013 rozbudowano Przedszkole Miejskie Nr 12 (150 dodatkowych miejsc), w 2016 r. Przedszkole Miejskie Nr 5 (100 dodatkowych miejsc).

Na rok 2017 zaplanowano rozbudowę trzech przedszkoli miejskich oraz adaptację na potrzeby przedszkola budynku przy ul. Buszczyńskich 11:

  • Przedszkole Miejskie Nr 8 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 15 - 2 oddziały
  • Przedszkole Miejskie Nr 17 - 4 oddziały
  • adaptacja budynku przy ul. Buszczyńskich 11 (po szkole specjalnej Nr 26) na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola

Łącznie w rozbudowywanych i zmodernizowanych placówkach powstanie 13 dodatkowych oddziałów, tj. 325 nowych miejsc.

Teraz ogłoszono przetarg rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 8. Zostanie ono rozbudowane tak, by pomieścić dwa nowe oddziały dla  dzieci wraz z zapleczem oraz nową salę gimnastyczną.

Przedmiot zamówienie obejmuje następujący zakres prac: 

1) roboty budowlane (m.in. konstrukcja fundamentów, ścian, stropów, dach, stolarka, prace dociepleniowe i wykończeniowe, remont przyległych do rozbudowy starych części budynku),

2) instalacja wodociągowa,

3) sieć kanalizacji deszczowej,

4) sieć kanalizacji sanitarnej,

5) instalacja c.o.,

6) instalacje elektryczne (oświetlenia, gniazd wtykowych, odmrażania rynien, odgromowa)  

7) system telewizji dozorowej CCTV, system oddymiania, okablowanie strukturalne LAN, instalacja wideo domofonowa,

8) instalacja sygnalizacji pożaru,

9) doposażenie w urządzenia placu zabaw, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej placu przed wejściem głównym do budynku przedszkola,

10) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.

Rozbudowa będzie realizowana etapami. Pierwszy – w którym powstanie nowa część, a stara zostanie przebudowana, planuje się zakończyć w sierpniu br., a do końca listopada ma zostać wykonana opaska wokół budynku.

Oferty należy składać do 27 marca 2017 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Miasta Torunia –Wydział Inwestycji i Remontów, 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1248071

Data publikacji: 2017-03-15