Nowa siedziba dla niepełnosprawnych

Zakończyły się prace budowlane przy tworzeniu nowej siedziby dla Fundacji Arkadia. Budynki dla organizacji zajmującej się pomocą niepełnosprawnym za ponad 3,1 mln zł zmodernizowało miasto.

Nowa siedziba Fundacji Arkadia będzie się mieścić przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84, obok Zespołu Usług Społecznych. Powstanie tam Środowiskowy Dom Pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo oraz warsztaty terapii zajęciowej, które wcześnie były prowadzone przy ulicy Młyńskiej 2-4 na Podgórzu. Opieką W Środowiskowym Domu Pomocy zostaną objęte dorosłe osoby głęboko niepełnosprawne, które nie rokują szansy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. Nowa lokalizacja ułatwi ich rehabilitację społeczną i będzie istotnym wsparciem dla ich rodziców i opiekunów.

Przy ul. Młyńskiej zostanie zorganizowane biuro zatrudnienia wspomaganego, mieszkania chronione dla niepełnosprawnych i mieszkanie treningowe, w którym osoby niesprawne intelektualnie będą przebywać okresowo, zwiększając swoje umiejętności funkcjonowania bez wsparcia rodziny. Biuro zatrudnienia wspomaganego zajmować się będzie poszukiwaniem pracy dla osób niepełnosprawnych.

Prace w nowej siedzibie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie prowadziła wyłoniona w przetargu firma BUD-EKO z Torunia. Trwały one od grudnia 2015 do stycznia 2017 r. Ich koszt to ponad 3,1 mln zł brutto.

Zakres robót obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów i wybudowanie wypalarni ceramiki dla potrzeb warsztatów, wykonanie wszelkich instalacji i zagospodarowanie terenu. Objęło ono nawierzchnie z kostki, chodniki z warstwy żwirowo-gliniastej, ogrodzenie, oświetlenie, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia zieleni.

Obecnie prace budowlane zakończono i trwają czynności odbiorowe. Warsztaty powinny ruszyć w II kwartale, a dom pomocy – w III kwartale 2017 r.

Data publikacji: 2017-03-08