Rodzaje biletów

Od 1 września 2016 r. w Toruniu obowiązują nowe rodzaje biletów na przejazdy komunikacją miejską. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie biletów czasowych: 30-, 60- oraz 90-minutowych, których dotąd nie było w naszym mieście.

Jakie rodzaje biletów są dostępne w Toruniu?

  • jednoprzejazdowe
  • czasowe (30-, 60- oraz 90-minutowe)
  • dobowe
  • weekendowe
  • tygodniowe
  • miesięczne
  • grupowe
  • rodzinne

Bilet jednoprzejazdowy
Dotychczasowy bilet jednorazowy zostaje zastąpiony biletem jednoprzejazdowym. Jego cena się nie zmienia (normalny 2,80 zł, ulgowy 1,40 zł). Bilet ten uprawnia do jednokrotnego przejazdu w jednej strefie taryfowej. Pasażer z tym biletem ma prawo korzystać z przejazdu jednym środkiem transportu (tramwajem lub autobusem) od momentu skasowania do ostatniego przystanku na trasie danej linii.

Bilet jednoprzejazdowy, normalny   Bilet jednoprzejazdowy, ulgowy

Przykład:
Pasażer kasuje bilet jednoprzejazdowy w autobusie linii nr 44 na pętli Os. Nad Strugą i może korzystać z przejazdu jednym autobusem na całej trasie linii 44 - tj. do pętli przy ul. Poznańskiej, bez względu na czas przejazdu.


Bilet czasowy 30-minutowy

Bilet czasowy 30-minutowy, normalny   Bilet czasowy 30-minutowy, ulgowy

uprawnia do przejazdu z przesiadkami przez 30 minut od godziny skasowania, w I i II strefie (można przekraczać granice stref)


Bilet czasowy 60-minutowy

 Bilet czasowy 60-minutowy, normalny   Bilet czasowy 60-minutowy, ulgowy

uprawnia do przejazdu z przesiadkami przez 60 minut od godziny skasowania, w I i II strefie (można przekraczać granice stref)


Bilet czasowy 90-minutowy

 Bilet czasowy 90-minutowy, normalny   Bilet czasowy 90-minutowy, ulgowy

uprawnia do przejazdu z przesiadkami przez 90 minut od godziny skasowania, w I i II strefie (można przekraczać granice stref)


Bilety dobowy – ważny w strefie I i II
Bilety te zostają wprowadzone w miejsce dotychczasowego biletu jednodniowego

Bilet dobowy, normalny   Bilet dobowy, ulgowy

Bilet dobowy jest ważny przez 24 godziny od momentu skasowania, również na liniach nocnych 


Bilety tygodniowy – ważny w strefie I i II

Bilet tygodniowy, normalny   Bilet tygodniowy, ulgowy

Bilet tygodniowy jest ważny do godz. 23.59 siódmego dnia od daty skasowania – również na liniach nocnych


Bilet grupowy

Bilet grupowy, jednodniowy

Bilet grupowy jednodniowy upoważnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów w ciągu jednego dnia na wszystkich liniach dziennych w strefie I i II.
Jest ważny w dniu skasowania.


Bilet rodzinny jednodniowy - ważny w strefie I

Bilet rodzinny, jednodniowy

Bilet rodzinny jednodniowy uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dziećmi w wieku do 18. roku życia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania.


Bilet rodzinny weekendowy – ważny w strefie I

Bilet rodzinny, weekendowy

Bilet rodzinny weekendowy uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18. roku życia do wielkokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta).


Bilet weekendowy – ważny w strefie I

Bilet weekendowy

Bilet weekendowy uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielkokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta).