Niebawem ruszy rozbudowa Polnej

Firma Strabag zajmie się przebudową ulicy Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska. W czwartek, 5 stycznia 2017 r. wykonawca przejmie plac budowy. Oznacza to, że zdegradowana, połatana ulica będzie już tylko wspomnieniem.

Na przebudowywanym odcinku powstanie jedna jezdnia, z dwoma pasami ruchu.

W ramach inwestycji obecny pas ruchu samochodowego zostanie odsunięty od zabudowy mieszkalnej w kierunku północnym. W istniejącym śladzie ulicy Polnej powstanie ciąg pieszo-rowerowy (na wysokości Osiedla Przy Lesie) oraz ciąg pieszo-jezdny (na wysokości działek św. Józefa). Zapewni on dojazd mieszkańców do posesji.

Przebudowa ulicy Polnej to także  poprawa bezpieczeństwa.

- W ramach inwestycji powstaną elementy, które istotnie na to wpływają. Są to azyle bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych, wyniesione tarcze skrzyżowań i skrzyżowanie typu rondo. Powstanie ono na połączeniu ulic Polnej oraz Morycińskiego - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. - Rozwiązanie to pozwoli na skomunikowanie działek św. Józefa z ul. Polną poprzez ciąg jezdny. Projekt dodatkowo umożliwia dojazd do ul. Polnej poprzez przedłużenie ul. Jesiennej i ul. Morycińskiego. Takie rozwiązanie zapewni rozłożenie ruchu pojazdów wewnątrz osiedla.

Warto dodać, że w projektowaniu ulicy wzięli udział jej użytkownicy - mieszkańcy, w czasie konsultacji społecznych. 

Inwestycja będzie realizowana do 30 września 2017 roku. Jej koszt to 6,3 mln zł.

Data publikacji: 2017-01-05