Nasze Dziedzictwo

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Galeria Rusz ruszyła w Polskę z niezwykłą wystawa prac artystycznych pt. „Nasze dziedzictwo”.

„Nasze dziedzictwo” to niezwykła wystawa prac artystycznych Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego, zainspirowana 20-tą rocznicą wpisania średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace w maju i czerwcu zobaczymy na wielkoformatowych nośnikach Motorway przy głównych drogach kraju, a w lipcu i sierpniu w Krakowie, na bilbordach i citylightach (umieszczonych w wiatach przystankowych). Wystawa zakończy się 31 sierpnia 2017. Inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych prac stała się dla artystów 20-ta rocznica wpisania toruńskiej Starówki na Listę UNESCO. Toruń jest jednym z czterech polskich miast, prócz Krakowa, Warszawy i Zamościa, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

- Dziedzictwo UNESCO to skarby ludzkości, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia, a które my teraz chronimy. Rodzi się pytanie: jakie skarby my, ludzie współcześni pozostawimy przyszłym pokoleniom? I za co ci, którzy przyjdą po nas będą nas cenić? – mówi Rafał Góralski.Musimy zdać sobie sprawę, że nasze działania mają konsekwencje – albo pozostawimy po sobie coś cennego i pięknego albo coś bezwartościowego. Wybór należy do nas.

W tym roku artyści główny pokaz swoich prac postanowili zorganizować w przestrzeni publicznej Krakowa. Swoją wystawą chcą symbolicznie powiązać te dwa miasta. Oba wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i podobne do siebie pod względem gotyckiej zabudowy. -Toruń ze wzglądu na podobną substancję zabytkową bywa nazywany „Krakowem Północy” lub „Małym Krakowem”– opowiada o projekcie Joanna Górska.W ten symboliczny sposób chcemy przesłać Krakowianom pozdrowienia z północnego krańca Polski i zaprosić ich do odwiedzenia naszego miasta.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Projekt dofinansowano ze środków miasta Toruń.

Data publikacji: 2017-05-05