Nagrodzeni przez prezydenta Torunia

Poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Prezydenta Torunia. 23 czerwca 2015 r. Michał Zaleski uhonorował nią 9 zasłużonym torunian.

To już 20. edycja wydarzenia, którego celem jest promocja dokonań osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą i zaangażowaniem służą Toruniowi i jego mieszkańcom lub promują Toruń w kraju i poza jego granicami. Uroczysta gala odbyła się w Dworze Artusa w przeddzień Święta Miasta.

Nagrody honorują całokształt działalności lub dokonania w roku poprzedzającym przyznanie i przyznawane są w 8 kategoriach: przedsiębiorczość i ekonomia społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, promocja miasta, troska o człowieka oraz ofiarność i odwaga. Nagrody mają charakter finansowy (obecnie jest to 4,5 tys. zł)

Laureaci Nagrody Prezydenta Torunia za rok 2014:

OCHRONA ZDROWIA

  • dr med. Jacek Gessek (Specjalistyczny Szpital Miejski) - za szczególny wkład w dynamiczny rozwój kardiologii w Toruniu, której poziom nie odbiega dzięki niemu od standardów europejskich
  • dr Tadeusz Ładniak (Wojewódzki Szpital Zespolony) - za bezinteresowne zaangażowanie w opiekę na mieszkańcami Torunia oraz rozwój młodych lekarzy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  • Katarzyna Minczykowska-Targowska - za działalność na rzecz upamiętniana wydarzeń najnowszej historii Polski poprzez wieloletnią działalność edukacyjną w Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej oraz napisanie i wydanie w 2014 r. biografii Honorowej Obywatelki Torunia

PROMOCJA MIASTA

  • Dariusz Delik - za międzynarodowa promocję Torunia poprzez organizację wystaw i konkursów plastycznych dla dzieci z całego świata przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, w której pracuje od 23 lat, a od 2008 r. jest dyrektorem. 

TROSKA O CZŁOWIEKA

  • Ryszard Gajewski (pośmiertnie, gdyż laureat zmarł 24 maja br.) - za pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom z Rudaka: organizację zimowisk, wycieczek, pomocy w dofinansowaniu posiłków czy zakupu podręczników. Nagrodę odebrali synowie. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA SPOŁECZNA

  • Zygmunt Jaczkowski - za wieloletnie wspieranie toruńskiej przedsiębiorczości poprzez działalność w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz wdrażanie innowacyjnych projektów w zakresie ciepłownictwa i termomodernizacji
  • Łukasz Ozimek - za działanie na rzecz rozwoju branży startupów oraz prowadzenie EXEA Smart Space- inkubatora nowych technologii

EDUKACJA

  • Katarzyna Fiałkowska – metodyk i nauczycielka z I LO - za wkład w rozwój edukacji polonistycznej poprzez liczne warsztaty, szkolenia dla nauczycieli oraz współpracę z uczelniami wyższymi

SPORT

  • Andrzej Makowski - za mistrzostwo Polski w 2014 r. w hokeju na trawie Pomorzanina Toruń, którego jest trenerem 

OFIARNOŚC I ODWAGA – nagrody w tym roku nie przyznano


SYLWETKI laureatów Nagrody Prezydenta 2015


Podczas uroczystości Medal Honorowy Prezydenta Miasta "Thorunium" otrzymał Paweł Piotrowiak, działacz Toruńskiego Klubu Technika NOT, prezes miejscowego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Więcej

Dla gości gali wystąpił poznański zespół "Audiofeels", znany z telewizyjnego programu "Mam talent", którego członkowie korzystają wyłącznie z mikrofonów – śpiewają i doskonale imitują swoimi głosami wszystkie instrumenty towarzyszące.

Data publikacji: 2015-06-23