Nabór do przedszkoli

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W poniedziałek, 14 kwietnia 2014 roku, rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/15. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich lub oddziałów przyszkolnych. Wnioski można składać do 7 maja 2014 roku.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

  • rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 5 przedszkoli miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne
  • podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” w terminie od 14 kwietnia do 7 maja 2014 r.

Uwaga! Rodzic składa tylko jeden formularz w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pomimo wskazania maksymalnie pięciu placówek.

Od 14 kwietnia 2014 r. od godz. 9.00 - będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępnej na portalu dla rodziców  http://www.torun.formico.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu formularz można otrzymać w wybranym przedszkolu /szkole i wypełnić w „formie papierowej”.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte w „Formularzu rekrutacyjnym”. Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie obowiązujących kryteriów.

Kolejność zgłoszenia dziecka do przedszkola nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.

Terminy:

  • 30 maja 2014 r. do godz. 15:00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/szkół
  • 2–5 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do przedszkola/szkoły dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce
  • 6 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 – ogłoszenie list dzieci  przyjętych oraz wolnych miejsc.

>>>Zasady naboru do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015<<<

 

Data publikacji: 2014-04-04