Młyn Wiedzy z dofinansowaniem

Przestrzeń kulturalno-edukacyjna prowadzona przez Młyn Wiedzy powstanie w 2019 roku dzięki unijnym środkom. Projekt za niespełna 18 milionów złotych otrzymał 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. 

Gmina Miasta Toruń otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 12 416 318,23 zł na realizację projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. Całkowita wartość projektu to 17 984 544,01 zł. Kwota dofinansowania to 12 416 318,23 zł. Umowę o dofinansowanie prezydent Michał Zaleski podpisał w piątek, 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy działa dla torunian i gości od roku 2013 z wciąż rosnącym zainteresowaniem. 200 tysięcy to liczba odwiedzających centrum w 2016 roku. Jest szansa na poszerzenie jego bazy, związane z adaptacją sąsiednich budynków, które będą przeznaczone na część edukacyjną, a co za tym idzie realizację kolejnych pomysłów i projektów - zapowiedział prezydent Michał Zaleski podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W siedzibie MKiDN umowę o dofinansowanie dla CN Młyn Wiedzy podpisali wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i prezydent Michał Zaleski, 7 kwietnia 2017 r.

W ramach projektu będzie realizowana koncepcja Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako centrum kultury. Zakłada ona stworzenie przestrzeni dedykowanej w szczególności ludziom młodym, sprzyjającej poznaniu ich własnego, zmieniającego się w tym okresie burzliwie, ciała i umysłu. Przestrzeni, która ułatwiałaby głównie młodym ludziom zrozumienie samych siebie oraz otaczającego ich świata, zidentyfikowanie swoich potrzeb, a także rozpoznanie własnych zainteresowań i pasji. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Łokietka 1-3 pozwoli na stworzenie wystawy dla młodzieży oraz sal modułowych, z możliwością czasowej modyfikacji/dzielenia na sale warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe i konferencyjne, w których realizowany będzie program kulturalno-edukacyjny.W ogólnodostępnej przestrzeni znajdzie się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych. Przestrzeń czytelni zaaranżowana zostanie w sposób umożliwiający organizację spotkań, dyskusji oraz tzw. naukowych czy kulturalnych kafeterii.

- Przygotowanie i adaptacja pomieszczeń zajmie ok. 2,5 roku. W tym czasie na nowej powierzchni powstanie m.in. biblioteka pełna rarytasów czytelniczych. To dalszy etap rozwoju tego ważnego ośrodka popularyzującego naukę  w kierunku edukacji i dobry krok dla rozwoju Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy dzięki przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które doceniło dobre przygotowanie merytoryczne projektu - dodał prezydent Michał Zaleski.

Projekt będzie dofinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 17 984 544,01 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 14 607 433,24 zł

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 85%

Kwota dofinansowania: 12 416 318,23 zł 

Data publikacji: 2017-04-07