Miejscowy plan dla okolic Kociewskiej

Miasto chce przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej. Projekt uchwały pojawi się na 34. sesji Rady Miasta Torunia.

- Uchwała ta rozpoczyna procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopowiedział zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski. – To kolejny etap uporządkowania tego terenu, nie tylko pod względem drogowym, ale i inwestycyjnym.

Projekt uchwały obejmuje część dzielnicy Mokre, obszar położony w rejonie  ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej Toruń Wschodni - Malbork.  Tereny te stanowią strefę usługowo-produkcyjną i magazynową.

Część tego obszaru posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.  Ich skala oraz stopień szczegółowości ustaleń nie odpowiadają jednak obecnym wymogom. Zasadnym jest także dostosowanie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do planowanego przebiegu drogi krajowej nr 91 (Trasa Wschodnia) od Placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej.

Obszar proponowany do objęcia planem ma powierzchnię ok. 71,2 ha i charakteryzuje się przewagą własności prywatnej. Pasy istniejących dróg, tereny zieleni wokół Fortu IV i pojedyncze niezagospodarowane działki stanowią własność gminy.

Projekt uchwały pojawi się na podczas 34. sesji Rady Miasta Torunia, 26 stycznia 2017 r.

Data publikacji: 2017-01-19