Rozwój sieci dróg miejskich

Rozbudowa i modernizacja dróg to największy pod względem wartości pakiet inwestycji miejskich, realizowanych i planowanych do roku 2025. Dla zachowania przejrzystości tak dużej ilości zadań zostały one podzielone na grupy - według ich ważności dla układu drogowego Torunia. Podział ten przedstawia się w następujący sposób:

  1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 (dawna DK nr 1) z mostem przez Wisłę w Toruniu (Trasa Wschodnia)
  2. Trasa Średnicowa Północna
  3. Trasa Staromostowa
  4. Pozostałe drogi głównego układu drogowego miasta
  5. Drogi pozostałe
  6. Drogi lokalne

Rozwój układu drogowego Torunia, schemat

Schemat głównego układu drogowego Torunia

Zestawienie zadań inwestycyjnych, związanych z rozbudową głównego układu drogowego Torunia (punktu 1-4 z powyzszej listy) zawiera zbiór informacji pogrupowanych wg następującego schematu:

  • zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Torunia - w trakcie realizacji lub zrealizowane;
  • zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Torunia - zaplanowane do realizacji;
  • zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Torunia - na liście rezerwowej
  • zadania nieujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Torunia

Do pobrania: