Koperta ze zniżką

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Koperta ze zniżką

Możliwość wykupienia abonamentu na parkowanie z bonifikatą będą mieli w Toruniu przedsiębiorcy prowadzący na starówce działalność na rzecz społeczności lokalnej o charakterze biznesu społecznie odpowiedzialnego. Uchwałę przyjęli toruńscy radni podczas sesji, 26 stycznia 2017 r.

- Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które w prawie miejscowym zwraca uwagę na istotę i potrzebę strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcin Kowallek. - Ta uchwała pokazuje jak Toruń podchodzi do przedsiębiorców, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej.

Przedsiębiorcy, którzy poza standardową działalnością gospodarczą prowadzą na terenie Zespołu Staromiejskiego działalność na rzecz społeczności lokalnej o charakterze biznesu społecznie odpowiedzialnego będą mieli możliwość wykupienia abonamentu zastrzeżonego stanowiska postojowego tzw. koperty z 50% bonifikatą.

Wśród modeli ponadstandardowych działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej przez firmy wyróżnia się m. in.:

  • inicjatywy o charakterze marketingowym, w tym podejmowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, mające na celu aktywizowanie społeczności lokalnej,
  • długofalowe strategiczne zaangażowanie wspólnie z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
  • okresowe dobroczynne wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielane w odpowiedzi na prośby organizacji społecznych i pozarządowych).

„Program działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” w dziale III przewiduje pakiet działań mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Zespołu Staromiejskiego, będący odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców tu działających. Jednocześnie, jednym z głównych celów programu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców starówki obejmująca m.in. wsparcie dla rodzin, organizację spotkań społeczności lokalnej, promocję zdrowia i profilaktykę uzależnień.

Możliwość zakupu tańszego abonamentu na jedno zastrzeżone miejsce postojowe (300 zł zamiast 600 zł miesięcznie), które zgodnie z definicją wyznaczane jest w celu korzystania z niego na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo (przeznaczone byłoby dla klientów posiadacza tego abonamentu) zachęci podmioty prowadzące działalność gospodarczą na starówce do angażowania się w przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej oraz zwiększy poczucie przynależności i wspólnotowości na terenie Zespołu Staromiejskiego. Natomiast klientom posiadaczy kopert ułatwi korzystanie z ich usług umożliwiając parkowanie bezpośrednio przed sklepem czy punktem usługowym. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Zespołu Staromiejskiego posiadający prawo do lokalu mogą wykupić abonament tzw. normalny w podstrefie B (upoważniający do parkowania w tej strefie na ogólnodostępnych miejscach postojowych) również z 50% bonifikatą tj. za kwotę 75 zł miesięcznie.

Liczbę dostępnych dla tych podmiotów abonamentów w podstrefie A z 50% bonifikatą określa się na poziomie 5 sztuk rocznie, przy czym wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o przyznanie tylko jednej koperty na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Data publikacji: 2017-01-26