Koncepcja dla dwóch tras rowerowych

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Do 19 maja toruńscy drogowcy czekają na oferty na  opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla budowy tras rowerowych w ciągu ulicy Sobieskiego i Chrobrego w Toruniu.

Koncepcja będzie obejmowała następujące odcinki:

1. Ul. Sobieskiego – odcinek Plac Pokoju Toruńskiego – ul. Żółkiewskiego – długość ok. 1350 m,

2. Ul. Chrobrego – odcinek Plac Pokoju Toruńskiego – Trasa Średnicowa Północna długość ok. 2000 m,

3. Połączenie tras rowerowych w ciągu ul. Sobieskiego i  ul. Chrobrego po północnej stronie Placu Pokoju Toruńskiego - długość ok. 50 m.

Dla każdego z odcinków wymagane jest przygotowanie kilku wariantów koncepcji, na bazie tej najkorzystniejszej i zaakceptowanej przez zamawiającego powstanie program funkcjonalno-użytkowy, który umożliwi realizację każdego z zadań w trybie projektuj i buduj.

Budowa projektowanych obecnie odcinków tras rowerowych będzie istotna pod kątem połączenia sieci toruńskich tras rowerowych w jedną całość ,co przyczyni się do zwiększania popularności tej formy transportu i rekreacji.

 

 

 

Data publikacji: 2017-05-16