Komunikacja, zaufanie i przyjaźń

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Komunikacja, zaufanie i przyjaźń będą tematem najbliższego wykładu z cyklu Dysput Nawarryjskich – 9 maja o godz. 19.00.

Zapraszamy na majowy wykład nawarryjski. Wygłosi go profesor Jordi Rodriguez Virgili z Uniwersytetu Nawarry z Pampeluny w dniu 9 maja o godz. 19.00 w Collegium Maximum UMK na pl. Rapackiego 1 w Toruniu. Temat wykładu: „Komunikacja, zaufanie, przyjaźń”. Wstęp wolny.

Przypominamy, że Dysputy Nawarryjskie są inicjatywą z pogranicza popularyzacji wiedzy i fachowego uprawiania nauki, pozwalają ukazać renomę hiszpańskich naukowców oraz pozytywny wizerunek współczesnej Hiszpanii, są również jedną z form kooperacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (kontakty między uczelniami obejmują dziś niemal wszystkie wydziały). Dysputy realizują również ideę oficjalnej współpracy regionów: Nawarry i województwa kujawsko-pomorskiego, a także przyjaznych relacji między Toruniem i Pampeluną. 

Formuła organizacyjna Dysput jest stała: raz w miesiącu o godz. 19.00 w reprezentacyjnym budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wygłaszany jest w języku hiszpańskim 60-minutowy wykład tłumaczony na język polski, po którym następuje otwarta dyskusja ze słuchaczami.

Organizatorami wydarzenia są: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Patronat honorowy nad Dysputami sprawują: rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Nawarry prof. Alfonso Sanchez-Tabernero, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski i ks. bp toruński Andrzej Suski.
W tegorocznej serii Dysput gościliśmy już w Toruniu hiszpańskich profesorów: 24 stycznia - Evgeny’a Kaganera („Zarządzanie "chmurą ludzką": co crowdsourcing może zrobić dla Twojej firmy?”), 20 lutego - Martę Garcia Alonso z („Architektura jako twórca przestrzeni spotkania. Piękno jako niezbędny wymiar architektury”), 13 marca - prof. Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa („Człowiek i środowisko naturalne. O koniecznej relacji przyjaźni strzeżonej przez prawo”), 11 kwietnia – prof. Carmen Pinillos, „Czy istnieje przyjaźń w literaturze hiszpańskiej? Badania nad złotym wiekiem literatury hiszpańskiej”.

Warto wiedzieć:

Jordi Rodríguez-Virgili to o profesor tytularny Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Nawarry, wicedyrektor studiów master z zakresu komunikacji politycznej i korporacyjnej. Licencjat z dziennikarstwa i doktorat z nauk informacyjnych uzyskał na Uniwersytecie Nawarry. Obecnie rozwija swoją działalność dydaktyczno-badawczą, skupiając się na problemach komunikacji politycznej, systemach politycznych porównawczych i komunikacji wyborczej. Jest wykładowcą dziennikarstwa i relacji publicznych. Prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie w Owiedo. Był ponadto visiting international scholar w The Graduate School of Political Management de la George Washington University (2005-2006). Jest autorem monografii El Alcázar y Nuevo Diario. Del asedio al expolio (1936-1970) (CIE-Dossat, Madrid, 2005) oraz współautorem ¿Qué pensamos en Navarra sobre los políticos? („Co myślimy w Nawarze o politykach”, Pamplona 2011) i La Edad de Oro de la Comunicación Comercial 1960-2000 („Złoty wiek w komunikacji handlowej”, Comunicación Social, Sevilla 2010). Jest redaktorem naczelnym pisma El Molinillo Stowarzyszenia Komunikacji Politycznej oraz członkiem Stowarzyszenia Historyków Komunikacji (AHC), Hiszpańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych i Administracji (AECPA), Hiszpańskiego Stowarzyszenia Dziennikarskiego (SEP) oraz Forum Iberoamerykańskiego o Strategiach Komunikacji (FISEC). Aktywnie współpracuje z programem „Asuntos propios” („Własne sprawy”) Radia Hiszpańskiego (RNE), zajmując się działem „doskonały polityk”.

Data publikacji: 2013-05-06