Kolejne śmietniki pod ziemią

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Na toruńskiej starówce MPO wybudowało trzy kolejne zestawy podziemnych pojemników na odpady. Łącznie funkcjonuje już osiem takich zestawów. W tym roku do użytku zostaną oddane trzy następne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu wybudowało kolejne zestawy podziemnych pojemników na odpadów na toruńskiej starówce. Pojemniki powstały przy ulicach: Fosa Staromiejska, Międzymurze oraz Piernikarska.

Obecnie na starówce działa osiem zestawów podziemnych pojemników na odpady. Wszystkie wybudowało i obsługuje MPO. - Dzięki funkcjonującym ośmiu zestawom możliwe było wycofanie z wąskich ulic starówki 186 tradycyjnych pojemników na odpady oraz 6 500 worków miesięcznie mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski.

Każdy zestaw składa się z pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 5 m3, pojemnika na odpady suche (poj. 5 m3) oraz pojemnika na szkło (poj. 3m3). Pojemnik jest elementem ruchomym, wyciąganym  z silosu i opróżnianym przy pomocy samochodu wyposażonego w dźwig  z systemem do podnoszenia i opróżniania. Wygląd naziemnej części śmietników, tzw. kiosków wrzutowych, uzyskał akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pojemniki przeznaczone są dla posesji zamieszkałych. Mieszkańcy, którzy korzystają z podziemnych pojemników na odpady, otrzymali karty czipowe otwierające bębny pojemników.

Podziemne pojemniki na odpady opróżniamy z następującą częstotliwością:

 • pojemniki na zmieszane odpady komunalne: 3 razy w tygodniu
 • pojemniki na odpady suche: 1 raz w tygodniu
 • pojemniki na szkło: 1 raz na 2 tygodnie.

- Dodatkowy wywóz odbywa się według potrzeb. Poziom zapełnienia na bieżąco monitorujemy za pomocą sond zamontowanych w podziemnych silosachwyjaśnia prezes Rozwadowski.

Od listopada 2014 roku podziemne pojemniki powstały w następujących lokalizacjach:

 • Rynek Nowomiejski
 • ul. Podmurna
 • ul. Kopernika
 • ul. Małe Garbary
 • ul. Wielkie Garbary
 • ul. Fosa Staromiejska
 • ul. Międzymurze
 • ul. Piernikarska.

- Do końca maja planujemy wybudować trzy kolejne zestawy podziemnych pojemników – zapowiada prezes MPO. Powstaną one przy ul. Podmurnej, Jęczmiennej oraz przy zbiegu ulic Podmurnej i Szerokiej.

 

Data publikacji: 2017-04-03