Kolejne mieszkania w TTBS

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

72 mieszkania przy ul. Gerwazego przekazało najemcom 22 i 23 kwietnia 2010 r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To kolejne lokale oddane w tym roku na Rudaku. Łącznie TTBS wybudowało w Toruniu i w okolicy już prawie 1.100 mieszkań.

Osiedle TTBS przy ul. Gerwazego

Nowe mieszkania zlokalizowane są w sześciu budynkach przy ul. Gerwazego 12-22. Ich wykonawcą, na zlecenie TTBS, jest toruńską firma Marbud. Inwestycja została zrealizowana z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. To kolejna zrealizowana w tym roku inwestycja Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - w styczniu br. przekazano klucze do 42 nowych mieszkań.

Wszystkie lokale są dwupokojowe, z osobną kuchnią. Mają powierzchnie od 43 do 47 m kw. i ogrzewane są piecami gazowymi dwufunkcyjnymi. Średnia cena jednego metra kwadratowego, wraz z udziałem w gruncie, wyniosła 3950 zł. W chwili podpisania umowy najemcy muszą wpłacić około 30 procent wartości mieszkania.

Łącznie z obecnie przekazanymi mieszkaniami, miejska spółka oddała już do użytku 1.083 mieszkania w 50 budynkach:

 • Osiedle Solanki - 406 mieszkań w 22 budynkach,
 • Osiedle Nad Drwęcą w Lubiczu Dolnym - 150 mieszkań w 5 budynkach,
 • Toruń, ul. Krasińskiego 38-40A - 28 mieszkań,
 • Toruń, ul. Kręta - 78 mieszkań,
 • Toruń, ul. Szosa Chełmińska - 31 mieszkań,
 • Toruń, ul. Czarlińskiego 16 - 16 mieszkań,
 • Toruń, ul. Winnica - 36 mieszkań w 3 budynkach,
 • Toruń, ul. Olsztyńska 110b, 112a,b,c - 120 mieszkań w 4 budynkach
 • Toruń, ul. Olsztyńska 110a - 40 mieszkań
 • Chełmża, ul. Gen. J. Hallera - 36 mieszkań w 2 budynkach,
 • Chełmża, ul. Ks. P. Skargi - 28 mieszkań,
 • Toruń, ul. Gerwazego 4,6 - 42 mieszkania w 2 budynkach,
 • Toruń, ul. Gerwazego 12-22 – 72 mieszkania w 6 budynkach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w drugiej połowie br. ruszy budowa 60 mieszkań w pięciu budynkach przy ul. Gerwazego1-9. Lokale powinny zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2011 r.

Podstawowym celem działania TTBS jest budowa i eksploatacja mieszkań pod wynajem. Inwestycje realizowane przez TTBS finansowane są z kredytu zaciąganego w Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielanego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jest to kredyt preferencyjny, nisko oprocentowany, którego spłata rozłożona jest na ponad trzydzieści lat. Toruńskie TBS Sp. z o.o. jest spółką działającą non profit, tzn. zysk z prowadzonej działalności może być przeznaczony jedynie na kolejne inwestycje budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miasta Toruń.
Mieszkania w budynkach należących do TTBS przeznaczone są dla osób, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Torunia. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TTBS.

Najemcy mieszkań w TTBS muszą się ponadto legitymować osiąganiem dochodów w określonych granicach. Górny ich limit określa art. 30 pkt 1 ust. 2 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który stanowi, że w dniu zawarcia umowy najmu dochód gospodarstwa domowego (suma miesięcznych dochodów wszystkich zgłoszonych do wspólnego zamieszkania osób) nie może przekraczać:

 • 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie
 • więcej niż o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym
 • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym
 • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Zdjęcia: Archiwum TTBS

Data publikacji: 2010-04-23