Jest dofinansowanie dla placu Chrapka

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W środę 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych miasto Toruń podpisało umowę o dofinansowanie przebudowy placu Chrapka.

- Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy placu biskupa Chrapka to dobra wiadomość dla kierowców. Inwestycja posiada kompletną dokumentację techniczną, brakowało nam tylko „oliwy inwestycyjnej” w postaci unijnego dofinansowania - mówi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski, który podpisał umowę z ramienia miasta.  

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 26,3 mln zł, wydatki kwalifkowane na 26,1 mln zł, zaś dofinasowanie UE wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych, czyli około 22,2 mln zł. Dofinasowanie pochodzi z konkursu w działaniu 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Pierwotnie projekt, pomimo pozytywnej oceny w konkursie, znajdował się na liście rezerwowej. Dzięki przesunięciu środków w ramach programu, udało się uzyskać maksymalne dofinansowanie.

Plac Bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu : DK15, DK80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK91, której przebieg stanowi alternatywę dla autostrady A1. Z uwagi na swoją lokalizację plac Bpa Chrapka stanowi bardzo ważny punkt na mapie drogowej w tej części miasta, ponieważ pełni funkcję łącznika powyższych dróg krajowych z ul. Grudziądzką (DK91) stanowiącą drogę wylotową.

Plac Bpa Chrapka to jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez m. Toruń.

Na placu Chrapka powstanie rondo turbinowe. Co to oznacza? Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, co przez całkowite wyeliminowanie przeplatania się strumieni ruchu zmniejsza ryzyko kolizji.

Warto dodać, że rozwiązaniach drogowych na placu Chrapka zadecydowali mieszkańcy Torunia w czasie konsultacji drogowych, które odbyły się w 2011 roku.

Data publikacji: 2017-04-05