Jak zostać zawodowcem?

Tłumy toruńskiej młodzieży przybyły na I Toruńskie Forum Zawodowców. Warsztaty, punkty doradztwa zawodowego, coachingu kariery, stoliki branżowe oraz  pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców – tak wygląda pierwsza odsłona forum.

I Toruńskie Forum Zawodowców odbyło się 2 marca 2017 r. w Centrum Targowym PARK przy ul. Szosa Bydgoska 3. Gośćmi wydarzenia byli: Teresa Wargocka - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz posłanka Iwona Michałek.

- Chcemy duży nacisk położyć na kształcenie zawodowe. Nie od dziś przedsiębiorcy wołają o ręce do pracy. Stopa bezrobocia w Toruniu za styczeń jest na poziomie 6,4 proc., wolnych miejsc pracy jest ponad 900. Są bardzo duże oczekiwania przedsiębiorców i zapotrzebowanie na pracowników w różnych specjalnościach mówił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. - To forum ma pokazać ofertę kształcenia toruńskich szkół zawodowych, ale również zapoznać ze stałym wachlarzem różnych propozycji oferowanych przez szkoły poza oficjalnymi zajęciami.  Cieszę się, że to pierwsze Toruńskie Forum Zawodowców doszło do skutku i przyciągnęło takie tłumy młodzieży.

- Dzisiaj I Toruńskie Forum Zawodowców – bardzo cenna inicjatywa samorządu miasta Torunia wpisująca się w plan rozwoju szkolnictwa zawodowego, jaki jest opracowywany w Ministerstwie Edukacji Narodowej - powiedziała Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - Mamy niepowtarzalną okazję stworzyć dobrą szkołę zawodową opartą o dualny system kształcenia, czyli o bardzo ścisłą współpracę szkół z pracodawcami. Jest to wyzwanie cywilizacyjne i rozwojowe.

Teresa Wagrocka szczegółowo wyjaśniała również kwestię systemu dualnego:

- System dualny, włączenie pracodawców jest gwarantem przede wszystkim na dobrą drogę zawodową dla młodych ludzi. Wszystkie badania europejskie wskazują, że te systemy kształcenia zawodowego w Europie, które wcześnie wiążą ucznia z pracodawcą, powodują mniejszy odsetek ludzi bezrobotnych  na rynku pracy oraz lepsze spełnienie zapotrzebowania na fachowe kadry w przedsiębiorstwach. Bo właśnie przedsiębiorcy uczestniczą w tworzeniu programach nauczania, przyjmują uczniów na staże praktyki, stwarzają warunki do tego, by młody człowiek nabywał umiejętności praktyczne tak niezbędne w miejscu pracy.

Była również mowa o nowych rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia zawodowego, czyli szkołach branżowych I i II stopnia.

Forum zostało przygotowane z myślą o młodzieży gimnazjalnej, licealnej i uczniach szkół podstawowych oraz ich rodzicach. Na wystawionych stoiskach można było się zapoznać z ofertą kształcenia zawodowego w Toruniu na wszystkich szczeblach edukacji. Prezentowały się: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół nr 13, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W programie forum znalazły się m.in.: warsztaty, punkty doradztwa zawodowego, coachingu kariery oraz stoliki branżowe, a także pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców, którzy w ramach utworzonych stoisk promowali nie tylko swoją ofertę, ale również przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi. Udział wzięły m. in. takie firmy, jak: Towimor S.A., Arpol Motor Company, Kujawski Truck Center, Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., Hotel Filmar, Hotel Copernicus, Melbud S.A., Torseed S.A., Lacpol Sp. z o. o. Zakład produkcji serów topionych, OSM Łowicz, UMC Poland Sp. z o. o., Agencja NOWA, Splendoor Crystal.

Wydarzenie zorganizował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Partnerami przedsięwzięcia są m. in.: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Warto wiedzieć, że Toruńskie Szkoły Zawodowe oferują wykształcenie w 30 zawodach. Jak wyglądają szkoły i co proponują młodym torunianom, można się przekonać oglądając film, który jest jednym z elementów szerokiej kampanii społecznej na rzecz promowania szkół zawodowych. Planowane działania polegają m.in. na dostosowaniu oferty edukacyjnej do rynku pracy i wdrożeniu efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zobacz film o Toruńskich Szkołach Zawodowych


Data publikacji: 2017-03-02