I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%

14 lutego, w dniu Święta Zakochanych, rozpoczynamy akcję „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” zachęcającą torunian do przekazywania 1% podatku dochodowego lokalnym organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracimy nic, w przeciwnym razie środki te trafią do Skarbu Państwa. A tak mamy wpływ na to, co stanie się z częścią naszego podatku.

Mogłoby wydawać się, że 1% to niewiele, ale w 2016 r. (w rozliczeniach za 2015 rok) 8.108 organizacji pożytku publicznego z Polski otrzymało, w skali całego kraju, ponad 617 milionów zł, w tym ponad 4,5 mln zł toruńskie organizacje.

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem w roku 2016 przekazali OPP (za pośrednictwem I i II Urzędu Skarbowego) blisko 5,1 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1,6 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Liczymy, że w 2017 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy!

W formie lokalnej kampanii społecznej „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zachęca mieszkańców do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego. Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność lokalnych organizacji m.in. prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych, wspierających rodziny wielodzietne, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci, realizujących projekty aktywizujące osoby starsze, ale również działających w zakresie ochrony zwierząt, ekologii czy kultywowania tradycji lokalnych. W ten sposób możemy pomóc naszym bliskim, znajomym, sąsiadom. 

W ramach kampanii „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” ukażą się plakaty zachęcające do wspierania 1% lokalne organizacje pożytku publicznego. Plakaty zostaną wywieszone m.in. w toruńskich szkołach i przedszkolach, w środkach komunikacji miejskiej, na wiatach przystankowych.

Dodatkowo w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl pojawił się mini poradnik, w którym można znaleźć aktualny wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1% podatku dochodowego.

Nowością jest umieszczenie na plakatach kodu QR, dzięki któremu w szybki sposób (bo za pomocą telefonu komórkowego) możemy znaleźć numer KRS wybranej przez nas organizacji.

Zachęcamy również toruńskie organizacje OPP do przesyłania do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia - koordynatora akcji (na adres e-mail: m.jarski@um.torun.pl) informacji o prowadzonej przez siebie działalności – jako jednej z form promocji swoich działań. Będzie to podpowiedź dla tych mieszkańców Torunia, którzy jeszcze nie zdecydowali komu przekażą swój 1% i które działania lokalne są bliższe ich sercu. 

Data publikacji: 2017-02-14