Gimnazjaliści o papieżu

8 marca 2017 r. w Toruniu wręczono nagrody w rejonowym etapie wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów, poświęconego postaci Jana Pawła II.

To konkurs interdyscyplinarny, zatytułowany "Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo". Został zorganizowany przez Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w ramach cyklu regionalnych olimpiad wiedzy o wielkich Polakach. Wśród współorganizatorów konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Konkurs ma trzy etapy: szkolny, rejonowy, który właśnie został rozstrzygnięty i wojewódzki, który odbędzie się 16 marca 2017 r. Wszystkie etapy są przeprowadzane w formie pisemnej. Uczestnicy muszą się wykazać wiadomościami o życiu i działalności św. Jana Pawła II z zakresu historii, wos, geografii i religii na poziomie gimnazjalnym, uzupełnionymi o dodatkowe, wskazane w regulaminie lektury.

Finałowa gala wręczenia nagród jest zaplanowana 6 kwietnia o godz.12.00 w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku.

Data publikacji: 2017-03-09