Geoportal coraz lepszy

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Urząd Miasta Torunia udostępnił nową wersję serwisu mapowego Geoportal. Dzięki temu łatwiej będzie z niego korzystać osobom  nie znającym technologii Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Wśród miast regionu taką przeglądarkę ma tylko Toruń.

Geoportal działa od grudnia 2010 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. Powstał na bazie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest pierwszym takim portalem internetowym wśród dużych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Ani Bydgoszcz, ani Włocławek, ani Grudziądz nie posiadają tego typu przeglądarki internetowej. Co istotne, w odróżnieniu od innych portali mapowych, takich jak Zumi czy Google, Geoportal jest aktualizowany raz w tygodniu.

Przeglądarka pozwala na ustalenie położenia obiektu, adresu, numeru działki ewidencyjnej czy powierzchni działki. Dodatkowo są na nim wyrysowane zasięgi planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy tematyczne dotyczące struktury własności w Toruniu, klasyfikacji gleboznawczej, użytkowania terenu, wysokości budynków. Przeglądarka internetowa pozwala wyszukiwać działki oraz -  korzystając z legendy - wybiórczo uzyskiwać potrzebne informacje.

Nowy serwis pomaga torunianom przy wypełnianiu różnego rodzaju  dokumentów, np. formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, wniosków dotyczących wypisów z planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz gospodarce nieruchomościami (przekształcenie użytkowania wieczystego, itd.) i planowaniu inwestycyjnym (m.in. mierzenie odległości od szkół, zakup działek). Przed powstaniem Geoportalu po tego typu informacje trzeba było udać się do Wydziału Geodezji i Kartografii. Teraz można je zdobyć nie ruszając się z domu. Głównymi odbiorcami są geodeci,  rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy nieruchomości, projektanci, deweloperzy, notariusze.

Specjaliści z wydziału Geodezji i Kartografii UMT ciągle pracują nad ulepszeniem Geoportalu tak, by był jak najbardziej użyteczny dla mieszkańców, a jednocześnie prosty w obsłudze także dla osób, które nie są zbyt biegłe w internetowych mapach.

Najistotniejsze, wprowadzone właśnie ułatwienia dotyczą strony startowej Geoportalu, jego integracji z usługami  geoportal.gov.pl oraz ze zdjęciami lotniczymi google.maps. Na stronie startowej Geoportalu użytkownicy mogą go uruchomić po numerze działki lub adresie oraz wybrać określona mapę tematyczną. Może to być mapa ewidencyjna, z zakresu struktury własności, klasyfikacji gleboznawczej, użytkowania terenu, unijnego projektu Euroscapes lub środowiska.

Przeglądając zdefiniowane w Geoportalu mapy tematyczne, kategorie i warstwy, użytkownik może także wybrać podkład mapowy, czyli rodzaj mapy, na którym dane informacje są wyświetlane. Podkładami tymi mogą być mapy pochodzące z geoportalu krajowego, z google.maps lub też dowolne podkłady mapowe zdefiniowane przez administratora systemu.

Portal internetowy wzbogacił się również o  kilkanaście różnych  warstw z zakresu środowiska i zieleni (m.in. rozmieszczenie terenów rolniczych, rozmieszczenie ogródków działkowych, rozmieszczenie lasów, zieleni  miejskiej urządzonej, istniejącej zabudowy mieszkaniowej itd.) . W najbliższych dniach pojawią się także informacje dotyczące edukacji, m.in. rozmieszczenia budynków szkół i przedszkoli.
Geoportal posłuży również jako platforma do przeprowadzenia innowacyjnych konsultacji społecznych nad rezultatami międzynarodowego projektu Euroscapes realizowanego przez Gminę Miasta Toruń w ramach unijnego programu Interreg IV C. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa przeglądarki o obsługę internetową geodetów oraz udostępnianie danych graficznych uzbrojenia infrastruktury technicznej (sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej itd.).  W czerwcu tego roku portal zostanie także wzbogacony o bardzo dokładną, kolorową ortofotomapę miasta.

>>> Geoportal działa pod adresem internetowym http://mapa.um.torun.pl.

Data publikacji: 2011-05-24